دانلود پروژه سمینار روانشناسی بالینی

عنوان : رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی


قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 105 صفحه
برای انتخاب شیوه های مناسب، بیورز و هامپسون (۱۹۹۰)، گروتوانت و کارلسون (۱۹۸۹) و کورسو (۱۹۹۳)، توصیه های متعددی برای استفاده مناسب از فنون ارزیابی در خانواده درمانی ارائه داده اند. ما شش نمونه از این توصیه ها را در فهرست زیر با تمرکز بر درمان زوج مطرح کرده ایم. 1. بررسی این که آیا رابطه زوجی نیازهای زوج را برآورده می کند و مشخص کردن این که ابزار ارزیابی بانوع مشکلاتی که زوج تجربه می کنند مطابقت داشته باشد. ۲. ارزیابی باید در مورد بخش های مختلف رابطه اطلاعات مفیدی را فراهم کند نه این که به زوج برچسب بزند. ٣. ابزارهایی انتخاب شوند که اجرای آنها آسان است. ابزارهای کوتاه همیشه بهتر نیستند. زمان ارزیابی مهم است.

ابزارهای ارزیابی (مخصوصا آزمون ها و پرسشنامه ها را در اولین فرصت ممکن که زوج در فرایند درمان قرار می گیرند استفاده کنید. این کار موجب می شود که بتوانیم از اطلاعات ارزیابی در طرح ریزی درمان استفاده کنیم. .. ترکیبی از ابزارها را به کار گیرید. از آزمون های غربال گری که طیف وسیعی از مشکلات بالقوه را اندازه می گیرند استفاده کنید. ۶ از تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و معلولیت های مراجعان آگاه باشید. همه این عوامل بر درمان تاثیرگذارند. آنها گاه ممکن است علت تفاوت نتایج آزمون باشند. برای مثال در مقیاس سازگاری زناشویی (لاک و والاک ۱۹۵۹) برای زوج های طبقه متوسط اجتماعی هنجارسازی شده است. نمرات این مقیاس برای سایر زوج ها ممکن است اعتبار نداشته باشد. از آنجا که فضای کافی برای تشریح هریک از این آزمون ها وجود ندارد، منبعی نیز معرفی شده است.

آزمون هایی انتخاب شده اند که کوتاهتر بوده و از نظر ارزیابی روانی، بیشتر قابل دفاع اند. البته این آزمون ها نیز از شش توصیه بالا مستثنی نیستند. هر یک از این آزمون ها ممکن است برای یک زوج خاص مناسب یا نامناسب باشند. تلاش هایی زیادی برای ارائه تعریفی واضح و روشن از رضایت صورت گرفته است، اما این مفهوم هنوز در هاله ای از ابهام باقی مانده است (اسپانیرو لوویس ۱۹۸۰). به عنوان مثال کروسبی (۱۹۹۱) خاطر نشان می سازد که اصطلاح ثبات، به نظر می رسد که از خرسندی یا رضایت در رابطه متفاوت باشد. ثبات به معنی گرایش زوج برای با هم ماندن یا حفظ پیوند زوجی است. روابط با ثباتی وجود دارند که در آنها خرسندی دیده نمی شود، و روابط خرسندی وجود دارند که ثبات ندارند. اگر مقیاس ها به ما نشان ندهند که زوج چگونه با یکدیگر به تعامل می پردازند، مشکلات ویژه همسران چه مشکلاتی هستند، یا این که آیا آنها می خواهند از همدیگر جدا شوند یا نه، چه کاربردی برای این شاخص های کلی می توان برشمرد؟ به هر حال، در حال حاضر مقالات زیادی در زمینه رضایت زناشویی به چاپ رسیده اند.

شاید مهمترین اشکال مقیاس های کیفیت زندگی زناشویی از نظر درمانگر این است که آنها بر نقطه نظرات افراد در مورد رابطه تأکید دارند، نه بر خود رابطه. راه حل جایگزین، استفاده از چک لیست های مشاهده ای است. در این روش، مشاهده گر آموزش دیده، داده های حاصل از مشاهده زندگی، با نوارهای ویدیویی مربوط به تعاملات زوج ها را ثبت می کند. سپس این مشاهدات را در مقیاس اندازه گیری، برای سنجش کارایی این رفتارها به کار می گیرد. با این که راهبردهای مشاهده ای به نظر مفید و معتبر می آیند، اما مقیاس های مشاهده ای استاندارد شده، برای استفاده هرروزه در کار درمان، بسیار پرهزینه و وقت گیر هستند (لابات و باکارزی، ۱۹۹۳: ماش و فاستر ۲۰۰۱)۔ روش دیگر «آزمون زناشویی مشترک » است (لابات و باگارزی، ۱۹۹۳). در این آزمون اعضای زوج، کاری را با هم انجام می دهند. این آزمون ها نیز به سبب محدودیت های مالی و زمانی جایی در کار بالینی ندارند. اخیرأ سارنوف و سارنوف (۲۰۰۵)، ابزار غیر رسمی برای سنجش خلاقیت زوج ها ارائه دادهاند که «تکالیف ارزیابی خلاقیت زوجی » نامیده می شود.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp236