پروپوزال روش تحقیق روانشناسی تربیتی همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق روانشناسی تربیتی و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه اول


قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 105 صفحه
کودکان بخش عظیمی از زمان خود را در مدرسه و به تعامل با افراد اجتماعی برای ایفای پاره ای از نقش های اجتماعی می گذارنند. مدرسه، میکروسیستم های بسیاری را شامل می شود که در درون آن کودکان با افرادی مراوده می کنند که غالبا برای آنها از لحاظ عملی و عاطفی از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. شاید مدرسه قسمتی از دوران کودکی باشد که در آن تأثیرات شگرف ماکروسیستم ها بطور آشکار بر روی کودکان متمرکز شده است: فرهنگ از کودک میخواهد که در مدرسه به یادگیری مسائل علمی و عملی بپردازد و تیز مسائل شخصی و اجتماعی را بیاموزد، از مدرسه و علمی که در آن می آموزد بهره ببرد و شغل و موقعیت اجتماعی را خود تعيين کند.

اگر چه مدرسه مجموعه ای است از میکروسیستم ها درون یک ماکروسیستم، اما نیز بایستی آن را جزئی از مزوسیستم های متعدد دانست. بطور برجسته رابطه بین میکروسیستم های خانه و میکروسیستم های مدرسه، و روابط بین میکروسیستم های کودکان، دانش آموزان و میکروسیستم های کودک با معلمان من قبلأ روابط و پرورش اجتماعی درون خانه را فوق العاده پیچیده توصیف کردم اکنون نیز می گویم آنچه در مدرسه اتفاق می افتد از پیچیدگی کمتری برخوردار نیست حتی اگر مدرسه را به عنوان مکانهایی که هدفشان آموزش کودکان و فراهم کردن شرایط برای تعلیم آنهاست مورد بررسی موشکافانه قرار دهيم، بدون شک آن را برای کودکان محیطی اجتماعی می یابیم. در موضوع مدرسه تمام سطوح بافتهای رشدی نظریه بروفن برتر بطور واضح اسرجمعند.

میکروسیستم های چندگانه ای از تعاملات اجتماعی و روزانه با کارکنان و دیگر دانش آموزان مشاهده می شود. انتظارات جامعه از مدارس، دانش آموزان و معلمان بر این تعاملات تأثیر می گذارد. غالب مکاتب، سیاست گذاران والدین و مفسران بر این باورند که یکی از نقش های مدرسه، پرورش اجتماعی کودکان است. از آنجایی که پرورش اجتماعی نیز بخشی از وظایف خانواده است، مزوسیستم خانه و مدرسه نیز وجود خواهد داشت و طبیعتا رشد کودک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بطور فزاینده، موضوعاتی که زمانی جزء مسئولیتهای خانواده بودند اینک جزء موضوعاتی محسوب می شوند که مدرسه نیز باید تحت پوشش قرار دهد. آموزش جنسی یکی از این موضوعات است. و یا در صورت افزایش میزان بزهکاری یا حاملگی در بین نوجوانان روزنامه نگاران علاوه بر والدين، مدارس را نیز مورد سرزنش قرار می دهند. ماکروسیستم اقتصادی به طرفی توسعه می یابد که تعلیم را بیش از پیش برای عملکرد موفق در مراحل بعدی زندگی ضروری می سازند. امروزه ساعاتی را که کودکان بایستی در مدارس بگذارنند افزایش می یابد و برنامه های تحصیلی توسعه می یابند.

انتظار می رود در آینده افراد بیشتری با مدارک و درجات عالية ازمدارس فارغ التحصیل شوند، و شغل های بیشتری گواهینامه کاریطلبند. و در جهت برآوردن علاقه فرد و نیز نیاز اقتصاد برای نیروی کار مهر، کارآمد و انعطاف پذير، تعليم مادام العمر امری ضروری می گردد. در مورد اثرات این نوع مراقبتهای زود هنگام خارج از خانه بر روی کودکان تحقیقات در خور توجهی انجام شده است. در غالب گروههای ماقبل مدرسه، تا اندازهای توجه معطوف فعالیتهای شبه مدرسه ای است. اگر چه این فعالیتها به قصد بازی و ته آمادگی برای مدرسه انجام می شوند اما به خودی خود کودک را تا حدی برای مدرسه آماده می کنند. مربیان چنین گروه ها و نهادهایی ممکن است مثل معلمان عمل کنند، معلم نامیده شوند، دارای ویژگی های معلمان باشند، برنامه روشنی در مورد مهارتهای شبيه مهارتهای مدرسه برای کودکان داشته باشند اما در مقایسه با آموزش، مراقبت از کودک برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. در باره کیفیت فعالیتهای آموزشی - مراقبتی تحقیقات گسترده ای در امریکا و بریتانیا انجام شده است.

این تحقیقات نشان می دهد که تجربه گروهی قبل از مدرسه بر روی زبان و رشد مهارتهای مورد نیاز کودک برای عملکرد بهتر و آمادگی بیشتر در کلاس تأثیر به سزایی دارد. ظاهرا هنگامی که کودک مراقبت گروهی با کیفیت بالاتری را تجربه می کند کیفیت این مهارتها نیز افزایش می یابد (برای مثال: بلاندن و گرگ، ۲۰۰۶ ۲۰۰۴ NICHD , a۲۰۰۳ اسبورن و میلبنک، ۱۹۸۷؛ سامسونز و دیگران، ۲۰۰۴). شواهد حاکی از آنند که بعضی اوقات مراقبت گروهی تأثیرات نامطلوبی روی رشد عاطفی و اجتماعی کودکان دارد- گزارش شده است کودکانی که مراقبت های گروهی را تجربه می کنند پرخاش و نگرانی بیشتری از خود نشان میدهند و روابط ضعیف تری با دوستان دارند. در کودکانی که خیلی کوچکند ونیز در کودکان آسیب پذير، خصوصا کودکانی که روابط خانوادگی ضعیف و یا دلبستگی تا مطمئنی به مادرانشان دارند، و بویژه پسران، این تأثیرات عمیق تر و آشکارترند فیلسکی و دیگران، ۲۰۰۸؛ کوت و دیگران، ۲۰۰۸؛ سی ام پی او، ۲۰۰۸: پلوتس و بلسکی، ۲۰۰۹)۔


بعد از پرداخت ، پروپوزال روانشناسی تربیتی به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp223


قیمت این محصول :