پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل پروژه دکتری روانشناسی

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه دکتری روانشناسی:
عنوان : اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد


منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه دکتری روانشناسی با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 303 صفحه
واژه طرحواره در اصل ریشه یونانی کلمه Sheen به معنای "داشتن" و یا "شکل گرفتن است. تعریف بیشتر شامل کدگذاری ذهنی تجاربی است که شامل طريقه ویژه سازماندهی شده ادراک شناختی و پاسخ دهی به وضعیتی پیچیده یا یک سری محرک می شود ( فرهنگ وبستر، ۱۹۸۹). واژه طرحواره معانی مختلفی دارد که برای زمینه های دیگر هم به کار می روند. آرون بک معتقد بود که طرحواره ها نقش اصلی را در ارتباط با موضوعات تکراری در تداعی آزاد، تصورات و رؤیاها، ایفا می کنند. او معتقد بود که طرحواره ها ممکن است عملا مدت ها غیرفعال باشند اما بعدا تقویت یا خاموش شوند که نتیجه تغییرات در نوع داده های دریافتی از محیط است صفحه ۲۸۴، ۱۹۶۷).

بک در کارهای اولیه خود تا اندازهای مفهوم ناخالصی از عبارت طرحواره را نشان داد و در نوشته های بعدی خود به توسعه این مفهوم پرداخت (بک، ۱۹۷۹). بعدها نظریه پردازان دیگر، مفهوم اصلی طرحواره را توسعه دادند. برای مثال سیگال (۱۹۸۸) نوشت که طرحواره ها شامل "عناصری سازمان یافته از واکنش ها و تجارب گذشته هستند که پیکرهای پیوسته و پایدار از اطلاعات قابل هدایت برای ادراک و تصدیق های بعدی را شکل می دهند. بانگ (۱۹۹۰) زمانی که کاربرد روش متمرکز بر طرحواره در اختلالات شخصیتی را معرفی کرد، این مفهوم را گسترش داد. پانگ اظهار کرد که اگرچه بی و همکارانش (صفحه ۳۰۴، ۱۹۷۹) به اهمیت طرحواره ها در درمان اشاره کردند، اما راهکارهای درمانی خاص بسیار اندکی را برای پروتکل های درمانی خود تا به امروز ارائه کرده اند." (صفحه 9، یانگ ۱۹۹۰).

به همین دلیل یانگ مدل بک از طرحواره را توسعه داد و معتقد به یک نظریه چهار سطحی بود که شامل 1) طرحواره های ناسازگارانه اولیه ۲) نگهداری طرحواره ۳) اجتناب از طرحواره و ۴) جبران طرحواره می شد. این مفهوم به طور ویژه ای برای اختلالات شخصیتی به کار برده شد، که توسط بانگ و همکارانش در کتابی عمومی با نام "طرحواره درمانی ؛ راهنمای متخصصان بیشتر توسعه یافت (یانگ، کلوسکو و ویشار، ۲۰۰۳). در واقع یانگ با گسترش چیزی که در متون معاصر به عنوان طرحواره درمانی ارجاع می شود، اعتبار دریافت (۱۹۹۹-۱۹۹۰).

طرحواره درمانی چیزی است که به عنوان توسعه چشمگیر، درمان ها و مفاهیم سنتی شناختی رفتاری، شناخته می شود. طبق نظریات یانگ، طرحواره درمانی عناصری از شناختی - رفتاری، دلبستگی، گشتالت، روابط شیء، ساختارگرایی و افکار مدارس روانکاوی را در درون مدل درمانی مفهومی متحد و غنی، ترکیب می کند ( یانگ، ۲۰۰۳). به هر حال مدل طراحی شده اولیه یانگ به عنوان سیستم روان درمانی برای اشخاص دچار اختلالات روانی مزمن یعنی اختلالات شخصیتی مناسب بود. در حالی که گفته می شود نظریه شناختی رفتاری سنتی برای اختلالات محور آکاملا مؤثر است ( یعنی اختلالات خلق وخو، اضطراب، اختلالات خوردن، سوء استفاده جسمی و غیره)، طرحواره درمانی تأثیر بیشتری را برای اختلالات شخصیتی در محور II نشان می دهد (یانگ، ۲۰۰۳).

به هرحال در حوزه زوج و خانواده درمانی، تمرکز تا اندازهای بین نظریه شناختی رفتاری و سیستم های مربوط به ماهیت اشخاص دچار اختلالات روانی مزمن یعنی اختلالات شخصیتی مناسب بود. در حالی که گفته می شود نظریه شناختی رفتاری سنتی برای اختلالات محور آکاملا مؤثر است (یعنی اختلالات خلق و خو، اضطراب، اختلالات خوردن، سوءاستفاده جسمی و غیره)، طرحواره درمانی تاثیر بیشتری را برای اختلالات شخصیتی در محور II نشان می دهد. (یانگ، ۲۰۰۳).

به هرحال در حوزه زوج و خانواده درمانی، تمرکز تا اندازهای بین نظریه شناختی رفتاری و سیستم های مربوط به ماهیت بین نسلی روابط است. اگرچه طرحواره درمانی متمرکز بر روی زوج ها و خانواده ها شامل توجه به طرحواره های شخصی خود افراد می شود، اما تاکید بیشتر روی سیستم رابطه ای و طرحواره هایی است که به طور ویژه، حول شخص در رابطه گسترش می یابند. همچنین طرحواره درمانی از خانواده اصلی و تجارب اولیه افراد با اعضاء خانواده استفاده می کند. یانگ در ابتدا طرحواره درمانی را برای درمان اشخاص دچار مشکلات منش شناسی مزمن گسترش داد (صفحه ۵، یانگ، ۲۰۰۳).

به هر حال در هیچ کدام از کارهای یانگ، کاربردهای مفصلی از طرحواره درمانی در درمان زوجها یا خانواده ها وجود ندارد. اگرچه يانگ ذکر می کند که طرحواره درمانی با موفقیت، برای زوج ها هم قابل استفاده است، اما اخیرا برخی از کاربردهای طرحواره درمانی برای زوجها و خانواده ها مورد بررسی قرار گرفته است (داتیلیو، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶). طرحواره درمانی، زمانی که برای زوج ها و خانواده ها به کار می رود، به بررسی موضوعات اصلی می پردازد که پویایی های رابطه ای را منعکس می سازد. طرحواره درمانی می تواند با بررسی این موضوعات به سبکی تحلیلی و ساختاری، به بیماران در شناخت تعارض، موانع زناشویی و ... کمک کند.


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه دکتری روانشناسی همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp217


قیمت این محصول :