پروژه درس سمینار روانشناسی کودکان استثنایی درباره اختلال یادگیری با عنوان مقایسه توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیركلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا .

نوجوانان مبتلا به اختلال های یادگیری که مورد مطالعه آنان قرار گرفتند، به یک وضع ثابتی رسیدند و در مهارت های تحصیلی پیشرفت اندکی از خود نشان دادند. دانش آموزان کلاس دهم مهارت های خواندن و محاسبات ریاضی را در سطح کلاس پنجم و ششم انجام می دادند. بیشتر نوجوانان مهارت های حل مسأله را به صورت اتمام نشان می دهند، آنان قادر به ایجاد و به کارگیری راهبردهایی برای مشکلات جدید نیستند. در مؤسسه کانزاس، تحقیقاتی پیرامون ویژگی های اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال های یادگیری صورت گرفت. دیشلر و اسکوماکر (۱۹۸۳) دریافتند که بیشتر نوجوانان مبتلا به اختلال های یادگیری نارسایی هایی در مهارت های اجتماعی نشان می دهند. همان گونه که کودکان جوان تر مبتلا به اختلال های یادگیری نیز این نارسایی را نشان می دهند.

در حقیقت نمره این نوجوانان در هفت مهارت از هشت مهارت مورد نیاز سازگاری اجتماعی پایین تر از گروه کنترل بود (اسكوما کر، هازل ، شرمن و شلدون ،۱۹۸۲). مشکلات نوجوانان مبتلا به اختلال های یادگیری تا حدودی از مشکلات زبانی، درماندگی آموخته و فقدان زیرکی اجتماعی ناشی می شود (اسمیت، ۱۹۸۳). هدف بسیاری از برنامه ها گسترش بیشتر مهارت های اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال های یادگیری است. تأكید این برنامه ها بر چیرگی در مهارت های اجتماعی است که فرد را قادر سازد که به طور مؤثر در مدرسه، در هنگام کار در منزل و مراکز اجتماعی عمل نماید. شناسایی کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری کار ساده ای نیست. نخست باید اختلال های یادگیری را از سایر معلولان تشخیص داد و سپس باید تفاوت های موجود بین استعدادهای بالقوه و میزان پیشرفت تحصیلی این کودکان را ارزیابی کنیم.

این تفاوت چقدر باید باشد؟ آیا کودک بایستی یک اختلال یادگیری تحولی قابل تشخیص داشته باشد که به کم آموزی تحصیلی او کمک کرده باشد؟ چه کسی باید تصمیم بگیرد؟ نظام مدارس، بر طبق قانون عمومی ۹۴-۱۴۲ باید تیمی از متخصصان چند رشته ای در اختیار داشته باشد تا بتواند کودک را از نظر روانی، ذهنی، اجتماعی و آموزشی مورد معاینه قرار داد و با والدین در باره این که آیا کودک مشمول آموزش های ویژه می شوند، به توافق رسید.

فرایند شناسایی که توسط اغلب نظام مدارس پیروی می شود شامل مراحل زیر است: 1. کسی هم چون معلم با والدین، کودک را جهت ارزیابی ارجاع می دهند. ۲- این ارجاع توسط کمیته ای متشکل از معلمان از جمله معلمان آموزش های ویژه مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشخص شود که آیا کودک باید توسط یک تیم چند رشته ای مورد سنجش قرار گیرد 3- هنگامی که سنجش تأیید شد، رضایت والدین باید جلب شود. ۴- عمل ارزشیابی توسط یک تیم چند رشته ای متشکل از روان شناسان، مددکاران اجتماعی، معلم کلاس درس و معلم آموزش های ویژه اجرا می گردد. ۵- اعضای تیم همایشی را تشکیل داده و در مورد واجد شرایط بودن کودک برای آموزش ویژه تصمیم می گیرند ۶- اگر کودک واجد شرط باشد، یک برنامه آموزش انفرادی (IEP) تنظیم می شود، کودک در برنامه خدماتی مناسب جایگزین می گردد.

پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل سمینار روانشناسی کودکان استثنایی

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و سمینار روانشناسی کودکان استثنایی :
عنوان : مقایسه توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیركلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 72 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه سمینار روانشناسی کودکان استثنایی همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp190


قیمت این محصول :