دانلود رایگان پایان نامه مشاوره خانواده با موضوع بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود كیفیت روابط زناشویی زوجین شهر ... .

وقتی که شوهر نسبت به عواطف همسر خود در محور دیگری در حیطه دلبستگی هم آوا است، شوهر به احساس های همسر در مورد خودش توجه نشان می دهد. به طور خاص وی با عواطفی هم آوایی نشان می دهد که نشانگر عشق و توجه همسرش نسبت به او هستند. او این عواطف را در چهره همسرش در هنگام برقراری ارتباطات، رفتارهایش در زمان با هم بودن یا انجام کارها و حتی لحن کلامش هنگامی که در مورد او با دیگران صحبت می کند، تشخیص می دهد. وجود عواطف مثبت بسیار او را از لذت داشتن یک دلبستگی ایمن برخوردار می سازد. با این حال، سه وضعیت وجود دارد که می تواند باعث تهدید دلبستگی و فعال شدن برآشفتگی وی شود: الف) فقدان این عواطف مثبت؛ ب) برخی رفتارهای آشکار که نقض کننده عواطف مثبت است (مانند داشتن یک رابطه نامشروع) و ج) برخورداری دیگری از نسخه های منفی ناشی از روابط دلبستگی قبلی که باعث افزایش حساسیت پذیری شوهر نسبت به کوچکترین نشانه های بی اعتمادی از جانب همسر می شود. هریک از اینها می توانند احساس دلبستگی این فرد را از بین ببرد. وقتی فرد در رابطه ای صمیمی وارد می شود، اجازه می دهد، الف) لحن عاطفی دیدگاه همسرش در مورد او و ب) دلبستگی همسرش با او، بر احساس امنیت کلی که در رابطه حس می کند، اثر بگذارد. درست همانند وضعیتی که در روابط دلبستگی اولیه خود به عنوان یک کودک داشته است. این گونه است که رابطه صمیمانه بزرگسال می تواند فردی که دچار برآشفتگی، بی اعتمادی، شرم یا پوچی است را شفا دهد. چنانچه رابطه، رابطهای مثبت باشد، آنگاه فرد می تواند احساس های غرور و اعتماد خود را رشد داده و نسخه های بی اعتمادی و شرم بسیار خود را از بین ببرد و کمرنگ شدن نسخه های منفی به عنوان تغییر در زندگی هیجانی وی جلوه گر خواهد شد. اگرچه باز هم رویدادها از ذهن فرد می گذرند، اما از شدت عواطف و هیجان های مرتبط با آنها کاسته می شود. این همان شفا و التیامی است که در روان درمانی های بلندمدت و ازدواج های خوب روی می دهد که نتیجه، تغییر در هیجان های فرد می باشد.

پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل پایان نامه ارشد مشاوره خانواده

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پایان نامه مشاوره خانواده:
عنوان : بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود كیفیت روابط زناشویی زوجین شهر ...
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 26 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پایان نامه مشاوره خانواده با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 125 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp188


قیمت این محصول :