دانلود رایگان پایان نامه مشاوره خانواده درباره امنیت هیجانی با موضوع رابطه مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر ... .

امنیت هیجانی به زمان هایی در رابطه اشاره دارد که هر دو زوج به طور نسبی از عواطف منفی در حیطه عزت نفس و دلبستگی آزاد و رها هستند. امنیت هیجانی بیان کنندهی نوعی رابطه خاص، نقطه خاصی بر روی نقشهی روابط هیجانی و زمان خاصی در رابطه است. من از این واژه های چندگانه استفاده کردم تا بر ماهیت پویا و روان احساس امنیت تأکید کنم. زوج ها به چنین حالت های احساسی، نزدیک یا از آن دور می شوند. بازنمایی نموداری هیجان های دلبستگی و عزت نفس فراهم کنندهی بیان تصویری از زمانی است که هیجان های فرد در مورد خودش با همسرش، جایگاه او را نسبت به منطقه ایمن تغییر می دهد. زمانی که احساس های مثبت نسبت به خود و دیگری فعال می شوند، افراد احساس امنیت می کنند؛ بنابراین ربعی که با انتهای مثبت هر دو محور مشخص شده است، محدودهی ایمن است، اما وقتی احساس های منفی فرد نسبت به خودش و همسرش فعال می شوند، از محدوده ایمن دور می شود و به یکی از ربع های غیرایمن جایی که احساس اندوه، شرمساری، بی اعتمادی یا عدم پذیرش نسبت به همسرش دارد، وارد می شود. آموزنده است که تفاوت میان دو حیطه دلبستگی و عزت نفس را در محور دیگری یادآور شویم. در حیطه دلبستگی، دلبستگی ایمن یک فرد در احساس اعتماد در مقابل بی اعتمادی اش نسبت به همسرش انعکاس می یابد. همان طور که پیشتر گفته ام، فعال کننده های بی اعتمادی، فقدان علائم دوست داشتنی و مثبت از جانب همسر است (به استثنای مواردی که تهدیدهای دلبستگی بسیار واضح و آشکار است. اما در حیطه عزت نفس، عزت نفس فرد تحت تأثیر درک او از پذیرش در مقابل عدم پذیرش از جانب همسرش قرار دارد. به عنوان یک روش تجربی، وقتی زوجی از آنچه همسرش انجام نداده است شکایت می کند، آن فرد نگرانی های دلبستگی خود را بیان می کند و وقتی یک زوج از آنچه همسرش انجام داده است شکایت می کند.

پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل پایان نامه مشاوره خانواده

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پایان نامه مشاوره خانواده :
عنوان : رابطه مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر ...
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 23 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 105 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه مشاوره خانواده همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp186


قیمت این محصول :