پایان نامه روانشناسی عمومی با موضوع عزت نفس و دلبستگی درباره مقایسه سبک های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی .

بسیاری از افراد برای هیجان های دشوار خود نسخه هایی ایجاد می کنند که بلافاصله فرد را از هیجان دشوار به سمت حالت هیجانی متفاوت، یک هیجان ثانوية رهنمون می شود. این می تواند به قدری سریع اتفاق افتد که آگاهی فرد از پاسخ هیجانی اولیه کاملا مخدوش گردد و باعث شود که وی پاسخ ثانویه را كل تجربهی خود در نظر بگیرد. مثلا فردی که وقتی تجربه ای هراس آور دارد خشمگین می شود، ممکن است تشخیص ندهد که قبل از خشم وی حس ترس وجود دارد درمانگران با این پدیده آشنایی و برخورد مکرر دارند و نوعا به فرد کمک می کنند تا هیجان اولیه ای را که به سرعت رنگ باخته است، تشخیص داده و شناسایی کنند. این تغییر سریع از هیجان های اولیه به هیجان های ثانویه پدیده ای رایج در روابط آشفته است که در اینجا کار درمانگر کمک به زوج ها برای شناسایی هیجان اولیه می باشد. این موقعیت وقتی دشوارتر می شود که همسران بیشتر بر موضوع های محتوایی در تعارض ها تأکید دارند درمانگر باید به زوج ها برای درک این موضوع کمک کند که محتوای تعارض ها کنار گذاشته شوند و درمان بر موضوع های هیجانی زیربنایی و دست یافتن به هیجان اولیه متمرکز گردد (از قبیل احساس رنجشی که غالبا زیربنای خشم را تشکیل میدهد).

با این حال حتی هنگامی که یک هیجان زیربنایی به سطح آمده، ممکن است واکنش هیجانی به طور کامل درک نشود که علت آن به رابطه میان حیطه های عزت نفس و دلبستگی باز می گردد. هریک از این حیطه ها می توانند هیجان های دشواری را به وجود آورند که افراد یاد گرفته اند که از آنها فرار کنند. هیجان های ثانویه در یک حیطه می تواند به هیجان های اولیه در حیطهی دیگر بازگشت کند. رایج ترین الگوی هیجان های ثانویه، در حیطه عزت نفس است که موجب پوشیده شدن هیجان های اولیه در حیطهی دلبستگی می شود. مثلا چنانچه شوهر احساس کند که فردی بی کفایت بوده و مسئول کاهش تعهد همسرش می باشد، این احساس در حیطهی عزت نفس می تواند بر نگرانی او در مورد رابطه دلبستگی با همسرش پرده انداخته و آن را بپوشاند؛ یعنی یک احساس اولیه در حیطهای دلبستگی. حال اگر شوهر احساس کند که احساس تعهد همسرش پایین است و احتمال دارد او را ترک کند، ممکن است تهدید در حیطه دلبستگی را ادراک کرده و هیجان های مرتبط با دلبستگی ناایمن را تجربه کند، اما تجربه او در خصوص دلبستگی مورد تهدید واقع شده می تواند احساس او مبنی بر این که فردی بی کفایت بوده و مسئول کاهش تعهد همسرش می باشد، را بپوشاند یعنی یک احساس اولیه در حیطهی عزت نفس. اعتبار بخشی به هیجانات اولیه در هر دو حیطه مهم است. هر یک از ما نیاز دارد که احساس کند الف) دارای دلبستگی ایمن است و ب) برای کار کرد مستقل توانمند است.

برخی از نظریه پردازان دلبستگی بزرگسالان بیان کرده اند که دلبستگی ایمن به شکل اجتناب ناپذیر به عزت نفس مطلوب ختم می شود. هرچند این به طور یقین صحیح است که یک تاریخچه از دلبستگی ایمن، منبع اصلی احساس های خوب در مورد خود است (که غالبا در حس سزاوار بودن برای دریافت عشق و محبت دیگران نمایان می شود، اما باز هم افراد در روابط دلبستگی ایمن ممکن است که از نوساناتی در عزت نفس خود برخوردار باشند که به دلیل رویدادهای خارج از رابطه با مشکلات تاریخچه ای در مورد عزت نفس می باشد. هنگامی که عزت نفس یکی از همسران کاهش می یابد، این غالبأ تأثیرگذار بر رابطهی دلبستگی است۔ به همین ترتیب حفظ عزت نفس در هنگامی که فرد دچار مشکلاتی در رابطهی دلبستگی اش می باشد چالش بزرگ تری را شکل می دهد. غالبا آشفتگی در یک حیطه رابطه، از راه حل های یک همسر برای استفاده در مواجهه با مشکلات حیطه دیگر ریشه می گیرد. در اینجا جلسه ای درمانی ارائه شده است که در آن نخست به محتوای تعارض، سپس عزت نفس و در نهایت موضوع های دلبستگی پرداخته ایم (یعنی یک توالی رایج) جلسه با مشکلات روث در مورد انتقادورری مداوم فرانک از او شروع شد. او از این شکایت داشت که هر کار می کند با انتقادهای فرانک روبه رو می گردد.

روث به شرح دادن تعارض های بی پایان شان در مورد نوسازی خانه خود پرداخت. فرانک در ابتدای هفته ناراحت بود چون احساس می کرد کارها پیش نرفته است. روث به چند کار انجام شده اشاره کرد و فرانک گفت که مطلب در همین جا نهفته است و آن اینکه روث چند پروژه را به هم شروع کرده اما هیچ کدام را به سرانجام نمی رساند. من در مورد فرایند همکاری شان در انجام دادن پروژه ها از آنها درخواست کردم مطالب را روشن نمایند. فرانک شرح داد که آنها با همفکری هم به برنامه ریزی در مورد برنامه ها و سپس اولویت بندی آن ها می پردازند، اما روث این اولویت بندی را رعایت نمی کند. من خاطرنشان کردم که به جای کلی گویی بهتر است موضوع ها به شکل مشخص و عینی بیان شود. روث مسئولیت تعمیر پنجره ها را به عهده داشت، اما پنجره ای که او قرار بود آن را تعمیر کند در ارتفاع بالایی قرار داشته و نیازمند داربست بود که این مورد اخیر وظیفه فرانک محسوب می شد. آنها موافقت کرده بودند که این پنجره خاص در دستور کار بعدی روث قرار گیرد، اما وقتی که زمان انجام آن فرا رسید روث در عوض، به کار کردن در سمت دیگر خانه پرداخت. وقتی علت آن را پرسیدم او گفت به این خاطر بوده است که داربست آماده نشده است.

پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل پایان نامه روانشناسی عمومی

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پایان نامه روانشناسی عمومی :
عنوان : مقایسه سبک های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 27 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 165 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه روانشناسی عمومی همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp185


قیمت این محصول :