دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی درباره سبک دلبستگی با موضوع بررسی تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان .

بالبی و دیگر نظریه پردازان طرفدار وی در طی سال های بعد با افزودن برخی از انواع دلبستگی های ناایمن ، نظریه دلبستگی را بسط دادند. پژوهشگران از طريق حیطه هایی همچون جدایی از مادر و اکتشاف موقعیتهای عجیب و غریب، اهمیت دلبستگی ایمن در میان کودکان بسیار خردسال را آشکار نمودند. یک دلبستگی ایمن به کودک کمک می کند تا با سهولت بیشتری جدایی حاصل کند، این کودک تاایمن است که به مادر خود می چسبد و از این می ترسد که مادر در صورت جدایی تا ابد او را ترک کند. کودک ایمن در محیطهای ناآشنا با اطمینان از حمایت و دلبستگی مادر از آن به عنوان پایگاهی مطمئن به جهت اکتشاف محیط استفاده می کند. در طول چند دهه قبل نظریه ی دلبستگی در مورد بزرگسالان و روابط عشقی به کار گرفته شده است و پژوهشگران ابزارهایی را برای سنجش دلبستگی بزرگسالان ابداع کرده اند.

مبنای این ابزارها را نظریه ی بالبی تشکیل می دهد که سطح دلبستگی ایمن فرد، انعکاسی از الگوهای عملی درونی وی از خود و دیگری است. مطالعات مربوط به رابطه میان دلبستگی ایمن و روابط بزرگسالان رو به افزایش است و یافته های حاصل از آن ها به شکل همسان از سودمندی و ارزش دلبستگی ایمن در رضایت زناشویی حمایت می کند. اساس نظریه ی دلبستگی برای روابط بزرگسالان را اهمیت رابطهی دلبستگی و اثرات مخرب فقدان آن تشکیل می دهد. درک این مطلب به ما کمک می کند تا هیجان های شدیدی که در زمان مورد تهدید واقع شدن پیوند دلبستگی در رابطه نزدیک روی می دهند را بفهمیم. با این حال یک تفاوت مهم در پژوهش های دلبستگی بزرگسالان و کودکان وجود دارد. همه پژوهش های کودکان مشاهده ای بوده و متمرکز بر نشانه های بیرونی برآشفتگی و سردرگمی بوده اند، اما پژوهش های دلبستگی بزرگسالان با استفاده از ابزارهای خود گزارشی بوده است که باعث شده است بیشتر متمرکز بر الگوهای عملی درونی شامل الگوهای عملی خود باشد.

بالبی بیان کرده است که کودک، نمادی از خود و دیگران را در وجود خویش درونی می سازد که نام آنها را الگوهای عملی درونی (۲۲) نامیده است. این الگوها بیانگر شیوه ی نزدیک شدن فرد به دیگران در طول زندگی هستند. او معتقد بود که یک دلبستگی ایمن مستلزم آن است که فرد دارای الگویی از خود به عنوان یک فرد شایسته ی دلبستگی ایمن و نیز الگویی از دیگران به عنوان افراد قابل اتکا برای دلبستگی باشد. این الگوها در کودکی پایه ریزی می شوند، اما می توانند در نتیجه تعامل های بعدی در دوران بزرگسالی تغییر و دگرگونی یابند. بالبی پیشنهاد کرده است که افراد دارای دلبستگی ایمن دارای اعتماد به نفس بالاتر و عملکرد و کارکرد بهتر در زندگی هستند. به طور یقین این موضوع صحيح به نظر می رسد، اما بدین معنا نیست که احساس کفایت به طور کامل فقط به دلبستگی ایمن مربوط می شود. این ممکن است در مورد کودکان درست باشد، اما در مورد بزرگسالان نه دلبستگی ایمن باعث افزایش احساس کفایت بزرگسالان می شود، اما بخشی از احساس کفایت بزرگسالان نیز از چگونگی ارزیابی عملکردشان در مقابله با چالش های زندگی صرف نظر از رابطه ی صمیمانه شان نشأت می گیرد.

رویکرد فعلی در پژوهش دلبستگی بزرگسالان، دیدگاه های منفی فرد در برابر دیدگاه های مثبت وی از خود را به عنوان ابعاد دلبستگی ایمن طبقه بندی می کند، حال آنکه امنیت در دلبستگی، با دیدگاه فرد در مورد توانمندی هایش در برخورد با چالش های زندگی نیز مرتبط است. این حیطه که آن هم در الگوی عملی درونی شدهی فرد نسبت به خودش جای می گیرد با دلبستگی ارتباط داشته و در عین حال مستقل از آن است. به طور یقین رویدادها در روابط دلبستگی می توانند بر ارزیابی فرد در مورد توانمندی هایش در مقابله با چالش های زندگی تأثیر گذارد، اما این ارزیابی فراتر از تناسب با دلبستگی است. وجود یک حیطهی غیردلبستگی الگوهای عملی، دارای ارزش فراوان برای زوج درمانی است؛ زیرا در همین حیطه است که بیشتر تعارض های زناشویی به وقوع می پیوندد. این حیطه عزت نفس است: کار بالینی با زوج ها تا حد زیادی با جداسازی حیطه عزت نفس از حیطه ی دلبستگی غنی و پربار می شود.

پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل پایان نامه روانشناسی بالینی

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پایان نامه روانشناسی بالینی :
عنوان : بررسی تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 28 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 132 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه روانشناسی بالینی همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp183


قیمت این محصول :


خرید آنلاین و دانلود فوری این محصول
قیمت : 20000 تومان
نکته مهم: تمامی پروپوزال ها و مبانی نظری این سایت جدید است و در هیچ سایتی عرضه نشده است.

 
 (دقت کنید : تنها پژوهشگاه تخصصی روانشناسی و مشاوره)
شماره تماس: 09011853901