دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی شخصیت با فرمت word درباره بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان.

هیچ فردی، اجتماعی، غیر اجتماعی یا جامعه ستیز متولد نمی شود. نگرش های افراد و فعالیتهای اجتماعی در اوان جوانی توسط انواع تجربه هایی که بدست می آورند تعیین می گردد. در واقع این نگرشها ثابت نیستند و تغییرات آنها بیشتر کمی هستند تا کیفی. برای مثال، یک فرد انزواطلب اگر چه ممکن است، بواسطه تجربه های مثبت اجتماعی انزواطلبی اش کمتر شود اما احتمال اینکه یک فرد اجتماعی شود کم است. سر سختی نگرشها در مردم و فعالیتهای اجتماعی این باور قدیمی جانگ را اثبات نمی کند که بعضی از افراد درون گرا" و بعضی" برون گرا" متولد می شوند، بلکه افراد الگوهای رفتاری را در قالب تجارب اجتماعی یاد می گیرند. همانطور که از لحاظ شرطی سازی صدق می کند تفاوتها و شباهتها در شرایط خاصی فرا گرفته می شوند و سریعا عمومی شده و به شرایط مشابه تعمیم می یابند. یک دختر خردسال که برادر بزرگش مردم آزاریا زورگو است ممکن است مقید شده باشد که او را دوست نداشته باشد و با او از روی دشمنی و مخالفت رابطه برقرار کند. چنین دختری ممکن است، سرانجام این نگرش خصمانه اش را به تمام پسرها حتى دخترهایی که او را امر و نهی می کنند یا مورد انتقاد قرار می دهند نیز انتقال دهد؛ زیرا از سویی تجارب او با برادرش تا مطلوب بوده و از سوی دیگر او عادت مقابله به مثل را در خانه هنگامی که به او زور می گفتند، در خود رشد داده است.

دلیل تداوم نگرشهای اجتماعی و الگوهای رفتاری این است که کودکانی که در خردسالی نگرش مطلوبی به تجارب اجتماعی پیدا می کنند، انگیزه ای قوی برای جستجوی ارتباطات اجتماعی دارند. از طریق ارتباطات اجتماعیشان است که قادرند یاد بگیرند که گروه اجتماعی چه رفتارهایی را مناسب می داند و یا چگونه عمل کنند که رفتارشان توسط دیگران به نحو مطلوبی مورد قضاوت قرار گیرد. از طرف دیگر، اگر اولین تجربیات اجتماعی کودک نا خوشایند باشند، او ممکن است نگرش نامطلوبی را به تجارب اجتماعی بسط دهد و از آنها بپرهیزد. با چنین عملی، او خودش را از یادگیری تجارب با ارزش محروم کرده است. او روحیه یک فرد منزوی را به دست خواهد آورد؛ زیرا نمی داند چگونه اعمالی را که همسن و سالهایش انجام می دهند انجام دهد یا چگونه از فعالیتهای اجتماعی کناره گیری کند. آدمی باید فرصت یادگیری رفتارهای تائید شده اجتماعی را داشته باشد. اگر نگرش چنین فردی به مردم و تجربیات اجتماعی مطلوب باشد انگیزهء لازم برای بهره بردن از فرصتهای یادگیری را خواهد داشت. اما انگیزه به تنهایی کافی نیست. یادگیری باید هدایت شده و کنترل شده باشد تا فرد یاد بگیرد چگونه به طریقی رفتار کند که پذیرش و تایید اجتماعی را کسب کند. برای موفق بودن، راهنما باید به او کمک کند تا یاد بگیرد چگونه با مردم کنار بیاید و چگونه علایق و آرزوهایش را با علایق و آرزوهای اعضای گروه وفق دهد که نیازی به تکرار نداشته باشد.

در حالی که یک کودک از طریق آزمون و خطا ممکن است یاد بگیرد که چگونه به طریقی پذیرفته شده از لحاظ اجتماعی رفتار کند، ممکن است، قبل از موفقیت نهایی اش مجبور به انجام بسیاری از آموخته ها و نا آموخته ها شود. برای مثال او ممکن است قبل از اینکه کشف کند برای ایجاد ارتباط با دیگران چگونه باید عمل کند به نحوی ارتباط برقرار کند که از لحاظ اجتماعی قابل قبول نباشد. مانند اوقاتی که یک انسان خوب و بیچاره حالت رئیس مابانه به خود می گیرد و یا یک بچه خوب، بدقلقی می کند. مطالعات نشان می دهد که راهنمایی به طرز چشمگیری در جامعه پذیری سهم دارد، هنگامی که کودکان پیش دبستانی بدون نظارت بزرگترها یا بدون بزرگترهایی که فعالانه در جستجوی راهی برای راهنمایی کردن آنها هستند با یکدیگر بازی می کند روابطشان به طرز قابل توجهی خصمانه تر از هنگامی است که تحت نظرند و در دوستانه بازی کردن با یکدیگر و به طریقی مشارکتی راهنمایی می شوند. در اوان کودکی پایه و اساس ارتباطات اجتماعی در محیط بیرون و در بازی های گروهی است. اگر قرار است فرصتها برای یادگیری اجتماعی شدن ادامه پیدا کند، کودک باید توسط اعضای گروه در بازی پذیرفته شود. راهنمایی از جانب بزرگترها از راههای زیادی به پذیرش او کمک می کند. این راهنمایی به کودک کمک می کند تا رفتار جمعی در بازی را بیامورد و به او کمک می کند تا مهارتهایی را فرا گیرد که بازی را برای هم سن و سالهایش لذت بخش تر می کند و ضمنا یاد بگیرد با رفتاری شایسته، نقش جنسیتی اش را بازی کند.

پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل پایان نامه روانشناسی شخصیت

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پایان نامه روانشناسی شخصیت :
عنوان : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 21 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 95 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پایان نامه روانشناسی شخصیت همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp175


قیمت این محصول :