دانلود پروژه دانشجویی روانشناسی عمومی درباره ارتباط ویژگی های شخصیت و ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان در ادامه امکان پذیر است.

ارزشها از طریق شناخت و یادگیری مستقیم پیشرفت می کنند. یک کودک با آموزشهایی که در خانه، مدرسه و مکتب می بیند یادگیری حاصل می کند و با تقلید از والدین و معلمانش ارزشهای فرهنگی جامعه را می شناسد. هر چه او رشد می کند، ارزشهای گروه کلاسی، همسایه و جهان بزرگتر را یاد می گیرد که شامل رسانه ها جمعی اعم از سینما، رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و کتاب هستند. برخی از آنها مانند ارزشهایی هستند که در خانه یاد می گیرند ولی با برخی دیگر تفاوت اساسی دارند. ارزشهایی که شخص از محیطهای گوناگون کسب می کند اغلب به توانایی ذهنی او و عواملی مانند فشارهای اجتماعی برای پذیرش برخی ارزشها ورد بقیه آنها بستگی دارد. اگر او در خانه ای بزرگ شود که ملاکهای اخلاقی فاسدی حاکم است نسبت به کسی که در محیطی زندگی می کند که اهمیت زیادی برای ملاکهای اخلاقی و ارزشهای معنوی قایل اند، ارزشها را کاملا متفاوت گسترش می دهد. کودک باید این ارزشها را یاد بگیرد و با استفاده از آنها زندگی موفقی داشته باشد. ثابت شده که نظرات دیگران نسبت به ارزشهای شغلی در کار زنان خانه دار مشرق زمین تاثیر قابل توجهی بر شخصیت آنان می گذارد. این زنان شاغل برای کار، اهمیت زیادی قائل می شوند که این ارزش بر عدم خودخواهی آنها و دیگر خواهی تاکید می کند. رابطه ای که شخص با معلمان و دوستان خود دارد، برارزشهایی که او یاد می گیرد تاثیر می گذارد. اینکه او چه احساسی درباره مدرسه دارد و چه اهمیتی برای تحصیل قایل است نه فقط بر میزان هوش با پیشرفت او بلکه در رفتاری که معلمان و همکلاسیها با او دارند نیز موثر است. هرچه معلمها وهمکلاسیها با او بهتر رفتار کنند او ارزش هایشان را بیشتر قبول می کند حتی اگر با ارزشهایی که در خانه آموخته در تضاد باشد. تنوع ارزشها گروههای فرهنگی، ارزشهای خاص خود را دارند که این ارزشها در طول زمان برای اصلاح زندگی و رفتار آنها تغییر می کنند. ارزشهای گروهی از نسلی به نسل دیگر عمدتا از آموزش در خانه، مدرسه، ارتباطات شخصی و رسانه جمعی ناشی می شود. مقایسه مفاهیم کلی در یک زندگی عادی نشان میدهد که فرهنگها با هم تفاوت دارد." در فرهنگهای غربی مانند نروژ و ایالات متحده، انعطاف پذیری، چندشخصیتی بودن و لذت بردن از عمل به عنوان ارزشهای مهم هستند، اما برای مسئولیت اجتماعی ارزشی قائل نمی شوند.

پروپوزال پروژه دانشجویی روانشناسی عمومی همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق پروژه دانشجویی روانشناسی عمومی و پروژه سمینار:
عنوان : ارتباط ویژگی های شخصیت و ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه ...
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 25 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 117 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه دانشجویی روانشناسی عمومی همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp163


قیمت این محصول :