پروپوزال روش تحقیق روانشناسی کودکان استثنایی همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار روانشناسی کودکان استثنایی:
عنوان : بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی – حرکتی شهرستان ...
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 30 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار روانشناسی کودکان استثنایی با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 175 صفحه


نقایص جسمی به طور مستقیم نتیجه محدودیتهایی است که به آدمی تحمیل شده است. در نیتجه محدود کردن احتمال وقوع نقایع جسمی می تواند بر رشد تصور از خود مثبت و واقعی فرد و بر تحول شخصیت وی تاثیر بگذارد. شخصیت به طور غیر مستقیم نیز تحت تاثیر این نقایص قرار می گیرد. به صورتی که نگرشها و رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور کلی، نقایص جسمی نیازمند استفاده از عصا، بستن پا، استفاده از صندلی چرخ دار است که در مقایسه با چاقی یا عیوب چهره رضایت بخش ترند. اثرات مستقیم نقایع جسمی معمولا زودتر از اثرات غیرمستقیم به وقوع می پیوندند. حتی کودکان هم از ناتواناییهایشان در انجام برخی از کار غیر مستقیم به وقوع می پیوندند. حتی کودکان هم از ناتواناییهایشان در انجام برخی از کارها در مقایسه با هم بازیهایشان آگاه هستند واگر این امر به دلیل یک نقص جسمی باشد، دچار احساس رنج و سرخوردگی می شوند و اگر یک نقص مانع از انجام کارهایی نشود که هم بازیهایشان انجام می دهند. این امر به طور مستقیم بر خودپنداشت فرد اثر می گذارد. آگاهی از نگرشهای اجتماعی نسبت به نقایص بسیار مهم است؛ زیرا اساسا بزرگ ترها اجازه نمی دهند که کودکان بفهمند چه احساسی نسبت به نقایص خود دارند، نقایصی که تا زمانی که کودکان در فعالیتهای گروهی شرکت نکنند از دید دیگران پنهان می ماند. برای مثال نقایع چهره یا دندانهای شکسته تا زمانی که دیده نشوند مورد توجه قرار نمی گیرند. حتی بیشتر کودکان چنین نقصهایی را در افراد هم سن و سالشان بدون اظهار نظر يا طرح سوالاتی می پذیرند. تنها پس از اینکه آنها به سن نوجوانی می رسند، زمانی که گروه اجتماعی تقریبا زیبایی جسمی را با بقای اجتماعی معادل می شمارد، موضوع بدترکیبی قیافه فاجعه آمیز می شود. از آن زمان به بعد اثرات غیر مستقیم نقصهای جسمی بر شخصیت به اندازه اثرات مستقیم آن و حتی بیشتر از آن نیز اهمیت پیدا می کند (کیگان، ۱۹۶۶، ۱۹۸۶، نقل از شولتز، ۱۹۹۵). بررسیهای زیادی اثرات مستقیم و غیر مستقیم چاقی بر شخصیت را نشان می دهند. به طور مستقیم، چاقی یک عیب در روابط اجتماعی تلقی می شود؛ زیرا افراد چاق قادر به انجام برخی از کارها نیستند. به طور غیرمستقیم، آگاهی از نگرشهای اجتماعی منفی نسبت به چاقی باعث می شود که فرد احساس حقارت کند و از نظر اجتماعی خود را حقیر بداند. آتکین سون ورینگوتی (۱۹۹۷) خاطرنشان کرده اند که چاقی به مرور زمان باعث 1- افزایش نارضایتی فرد از خودش می شود به خاطر واکنشهای مختلفی که دیگران نسبت به او نشان می دهند. این اثرات مستقیم و یا غیرمستقیم، مضر وزیان بخش هستند.


بعد از پرداخت ، پروپوزال روانشناسی کودکان استثنایی به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp158


قیمت این محصول :