در میزان رضایت افراد از جذابیتشان با توجه به سن آنها تفاوتهای قابل پیش بینی وجود دارد.

به عنوان یک اصل کلی بیشترین میزان احساس رضایت مربوط به سن در افراد زمانی است که جذابیت در روابط اجتماعی اهمیت کمتری دارد. این بدین معناست که در طی دوران کودکی و در اواخر سالهای زندگی اکثر مردم نسبتا از شکل ظاهری خود احساس رضایت می کنند. اما در طی دوره نوجوانی و بیشتر سنین بزرگسالی شکل ظاهری از لحاظ میزان موفقیت اهمیت ویژه ای دارد و مردم در این سنین اکثرآ نسبت از شکل ظاهریشان احساس نارضایتی می کنند. تفاوتهای سنی نیز در آنچه باعث نارضایتی افراد از شکل ظاهرشان می شود مهم است. برای مثال یک پسر نوجوان بیشتر نگران " اندازه" بینی اش است. در حالی که یک فرد بزرگسال بیشتر نگران این است که "شكل" بینی اش با دیگر ویژگیهای صورتش هماهنگ نیست یا این که شکل بینی اش باعث می شود وی از لحاظ قومی یا مذهبی در مقایسه با دیگران به اصطلاح وصله ناجوری به حساب آید. تفاوتهای اقتصادی - اجتماعی در میزان رضایت از ظاهر به واسطه تفاوتهای موجود در نقشهای زندگی موثر است. در طول سالهای نوجوانی هنگامی که اعضای همه گروههای اقتصادی، اجتماعی کم و بیش تفاوت هایی با هم دارند، در بین نوجوانان طبقات اقتصادی- اجتماعی پائین میزان رضایت افراد بسیار کم است. با این حال در زندگی بزرگسالان با توجه به اینکه نقش مردها و زنها بر اساس موقعیتهای اقتصادی اجتماعیشان متنوع است، تفاوتهای موجود در میزان رضایت افراد نسبت به شکل ظاهریشان بیشتر مشخص می شود. برای مثال مردهایی که در گروههای اقتصادی - اجتماعی پایین تری قرار دارند و به طور کلی مشغول انجام مشاغل ماهرانه یا تقربيا ماهرانه هستند، شکل ظاهری بی اهمیت به نظر می رسند. به همین ترتیب نقش آنها در فعالیتهای اجتماعی معمولا به اقامتگاهها یا باشگاههای (کلوپهای اجتماعی که از افراد مشابه تشکیل شده اند، محدود می شود. از طرفی دیگر برای مردهایی که در گروههای اقتصادی اجتماعی متوسط یا بالاتری هستند، شکل ظاهری از لحاظ تجارت، جامعه پذیری و زندگی اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد، از این رو آنها نسبت به ظاهرشان بیشتر احساس نارضایتی می کنند.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و امید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 28 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 146 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp154


قیمت این محصول :