نظريه دلبستگی بر جدایی از والدین و برهم خوردن پیوند دلبستگی به عنوان یک عامل آماده ساز برای افسردگی تأکید می کند.

جان بالبی چنین فرض کرد که اگر کودکی با پدر و مادر با پرستارانی فاقد پاسخ عاطفی یا از لحاظ عاطفی سرد و غیر قابل دسترس روبرو باشد، او مراحل پیاپی خاصی شامل اعتراض .. ناامیدی و سردی و بی تفاوتی را طی می کند (بالبی، ۱۹۹۱). ناتوانی یا قصور مداوم و الدين الر برآورده ساختن نیازهای کودک به پیدایش نوعی دلبستگی تامین و برداشتی از خود به عنوان فردی بی ارزش و غیر دوست داشتنی و برداشتی از دیگران به عنوان افرادی تهدید کننده و غیر قابل اعتماد منجر می گردد. این عوامل ممکن است کودک را در معرض افسردگی بعدی به خصوص در زمینه روابط بین شخصی پرتنش قرار دهد (رودولف هامن و برگ، ۱۹۹۷)، روابط دلبستگی همچنین به تنظیم نظام های زیست شناختی و رفتاری مرتبط با عواطف کمک می کند. برای مثال، دلبستگی امن ممکن است به تقليل ناراحتی کمک کند در حالی که دلبستگی نا امن ممکن است به مشکلاتی در زمینه تنظیم عواطف منجر گردد که به نوبه خود به - صورت یک عامل خطر برای ایجاد افسردگی بعدی عمل کند. در تأیید این نظریه، تحقیقات نشان داده اند که کودکان دارای دلتنگی های نامن بیش از کودکان دارای دلبستگی های امن احتمال دارد، علائم افسردگی را نشان دهند.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر ...
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 26 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 124 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp153


قیمت این محصول :