پروژه روش تحقیق روانشناسی عمومی درباره هوش هیجانی

 برای دانلود بهترین پروژه درس روش تحقیق روانشناسی عمومی درباره هوش هیجانی می توانید به انتهای همین متن رجوع کنید.

عملکرد زیر متوسط در هوش و پیشرفت تحصیلی پایین تر از انتظار، از ویژگی های دانش آموزان مبتلا به اختلالات عاطفی-رفتاری است. هوش و پیشرفت پایین همراه با اختلال رفتار مهاریافته، پیش بینی مهمی برای رفتار بزرگسالی به دست می دهد. اگرچه شکست تحصیلی به عنوان علت اختلالات عاطفی رفتاری شناخته نشده است؛ با وجود این، بارها با رفتار سازش نایافته همراه بوده است. از سوی دیگر، می توان چنین گفت که رفتار سازش نایافته، از احتمال موفقیت تحصیلی می کاهد و در شکست مدرسه ای، سهیم می شود. قاعدتا می توانیم بپذیریم که مدرسه می تواند هم در مشکلات اجتماعی و هم در عدم کفایت تحصیلی نقش داشته باشد. خواسته های مدرسه و آموخته های اجتماعی و علمی دانش آموز، احتمالا بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. می دانیم که بین دانش آموز و بافت اجتماعی کلاس درس، واکنشی مدور به وقوع می پیوندد (گلايدول ۱۹۶۹، گلايدول و همکاران، ۱۹۶۶).

دانش آموزانی که سالم و باهوش هستند، از طبقه بالاتر از متوسط می آیند، عزت نفس بالایی دارند، در برقراری روابط بین فردی قوی هستند و با برتری متمایز در کلاس درس قرار می گیرند. این افراد به دیگران نگرشی مثبت دارند و دیگران نیز به نوبه خود به شکلی مثبت پاسخگویشان هستند. این افراد نسبت به پاسخ های دیگران به خود حساسند و قادرند از هوش خود برای تعالی بخشیدن به توان شخصی و منزلت اجتماعی خود استفاده کنند. هوش و پیشرفت تحصیلی موجب پذیرش اجتماعی، عزت نفس، شأن و منزلت و ادراک اجتماعی دقیق می شود و همه این عوامل به پاسخ های اجتماعی مثبت از سوی دیگران منجر می گردد و امر پیشرفت را تسهیل می کند. این دیدگاه در خصوص تعامل متقابل دانش آموز با بافت اجتماعی کلاس درس بر اساس تحقیقاتی که در این مورد انجام شده، تایید شده است. این که مدرسه چگونه رشد عاطفی رفتاری دانش آموز را متأثر می کند، تاحدی به ویژگی هایی بستگی دارد که فرد هنگام ورود به نظام آموزشی دارا بوده است، همان تعاملی که میان خلق و خوی فرد با شیوه های فرزندپروری والدین وجود دارد، بین خلق و خوی دانش آموز و انتظارات آموزشی و اجتماعی مدرسه نیز وجود دارد دانش آموزی که ضعف ارتباطی نشان می دهد، عادات کاری غیرمعمول دارد، در سازش با موقعیت های جدید دچار مشکل است و اغلب خلقی منفی دارد، به احتمال بیشتری در مدرسه با مشکل مواجه خواهد شد (اگرچه هر ویژگی خلق وخویی با رسیدگی مناسب، مستعد تغيير است) (کاری ۱۹۹۸: مارتین، ۱۹۹۲ء توماس و همکاران، ۱۹۶۸) مدرسه، مانند خانواده و عوامل بیولوژیکی در تعيين رشد عاطفی- رفتاری دانش آموزان، یک سوی عمل نمی کند؛ ولی می توان شرایطی از کلاس و واکنش های معلم نسبت به رفتار دانش آموز را تعیین کرد که بر احتمال وقوع مشکلات رفتاری با کاهش احتمال وقوع مشکلات عاطفی رفتاری مؤثر است.

مدرسه ممکن است از طریق یک یا چند مورد از این هفت زمینه در شکست تحصیلی و رفتار نابهنجار دانش آموزان نقش داشته باشد ١۔ بی اعتنایی به فردیت دانش آموزان ۲. داشتن انتظارات نامناسب از دانش آموزان ٣. اداره و کنترل ناهمسان رفتار ۴. آموزش مهارت های غیر کاربردی و نامربوط ۵. یادگیری فاقد اثربخشی در مهارت های اساسی ۶. وابستگی های تقویتی مخرب ۷. الگوهای نامطلوب رفتار مدرسه ای

با توجه به این که مدرسه متشکل است از مدیران اجرایی، معلمان و دانش آموزان، پس هر کدام از آنان می توانند نسبت به این مسئله (فردیت) بی اعتنا با حساس و پاسخگو باشند. مدیران مدارس به عنوان کسانی که هم با دانش آموزان و هم با بزرگسالان سروکار دارند، می توانند در ایجاد یک جو پذیرنده یا سرکوبگر نسبت به این مسئله، مؤثر باشند. معلمان نیز در خصوص جو عاطفی و هیجانی کلاس و نیز ایجاد محدودیت یا فضای باز، نسبت به فردیت مسئولند. همگنان، ممکن است درباره همنوایی از جهت لباس، گفتاریا طرز رفتار، معیارهایی داشته باشند که در صورت تبعیت از آنها، فرد پذیرفته می شود، حتی اگر از گروه کاملا متفاوت باشد. همان گونه که در مطالعه کازن و همکاران (۱۹۹۰) تصریح شده، اثرات جو مدرسه، شاید به سادگی آنچه در ابتدا به نظر می آید، نباشد. از یک سو، مدارس با کشمکش و تعارض، توصیف شده اند (آسیب رساندن عمدی به ساختمان مدرسه و معلمان، اغلب عمل دانش آموزی است که بدین گونه به برون ریزی می پردازد) از طرف دیگر، توجه دقیق به وضعیت تحصیلی دانش آموزان، با کاهش مشکلات رفتار مهار یافته و مقابله ای مرتبط بوده است. بنابراین به نظر می رسد معلمان و مدیران اجرایی که به وضع دانش آموزان حساسند و برای عملکرد تحصیلی آن ها انتظارات مثبت و روشنی دارند، رفتار مناسب را در آنان می پرورانند، با وجود این، نباید گمان کنیم که اگر با دانش آموزان درباره خانواده و مشکلات عاطفيشان صحبت کنیم، باعث پرورش جو مثبت و مولد در مدرسه شده ایم. کازن و همکاران اظهار داشته اند که استفاده از این راهبرد با سطوح بالاتر نشانگان افسردگی در دانش آموزان مرتبط است.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در دانش آموزان متوسطه اول
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 18 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 88 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp100


قیمت این محصول :