پروژه روش تحقیق در روانشناسی عمومی درباره مهارت های اجتماعی

 دانلود یک نمونه پروژه کامل و باکیفیت عالی ویژه درس روش تحقیق در روانشناسی عمومی درباره مهارت های اجتماعی را می توانید در ادامه تهیه کنید.

آموزش مهارت های اجتماعی مؤثر نه فقط شیوه رفتار فرد با دیگران را تغییر می دهد، بلکه بر تفسیر فرد از رفتار دیگران و ادراک و بیان برانگیختگی های هیجانی او در شرایط اجتماعی مختلف نیز اثر می گذارد. در واقع حمله و کتک زدن دیگران بدون این که علتی محرک این عمل باشد، مشکلی است که در حیطه مهارت های اجتماعی می گنجد. دانش آموزی که دیگران را کتک می زند و تهدید می کند، ممکن است با سوء برداشتی که از رفتار دیگران داشته و آن را تهدید آمیز درک کرده است، اقدام به این عمل نموده و قادر نبوده است احساس خشم خود را حس کند و بر آن نظارت نماید. بنابراین سنجش مهارت های اجتماعی و مداخلاتی که برای آموزش آنها، طراحی و تدوین شده اند، بایستی شامل مؤلفه های عاطفی- شناختی و رفتاری باشد (هاندرت، ۱۹۹۵، واکر، شوارز و همکاران، ۱۹۹۴؛ واکر و همکاران، ۱۹۹۵) در کانون مهارت های اجتماعی، توانایی برقراری ارتباط کلامی و غیر کلامی و استفاده مؤثر از زبان قرار دارد. در واقع، درصد فراوانی از دانش آموزان با اختلالات عاطفی-رفتاری، واجد اختلالات زبان نیز هستند (راجرزاد کینسون و گریفیث ۱۹۹۹؛ سانجر ماگ و شاپرا ۱۹۹۴؛ واکر، شوارز و همکاران، ۱۹۹۴؛ وارلیبر رایت و ماک ۱۹۹۴). واکر و مک کانل (۱۹۸۸). برای شناسایی نارسایی های مهارت اجتماعی که با شکست تحصیلی دانش آموزان سنین ابتدایی مرتبطند، مقیاس درجه بندی ۴۳ سؤالی تهیه کرده اند (مقیاس واکر مک کانل از شایستگی اجتماعی و سازگاری مدرسه . این مقیاس، ارجح ترین رفتار معلم را در طول آموزش در کلاس و ارجح ترین رفتار گروه همسال و مهارت های اجتماعی بین فردی را می شناساند. ارجح ترین رفتار اجتماعی برای معلم شامل مواردی است چون همدردی با دیگران، پذیرش انتقادهای سازنده همکاران بدون عصبانیت، حساس بودن به نیازهای دیگران، همکاری با دیگران، همکاری در فعالیت ها یا موقعیت های گروهی و کنترل خشم. ارجح ترین رفتار برای همسالان شامل مواردی است چون: بازی با صحبت با همسالان به مدت طولانی، تعامل و ارتباط با همگنان مختلف، راحت دوست شدن با سایر کودکان، انجام ماهرانه بازی ها و فعالیت های جانبی و کمک داوطلبانه به همگنان زمانی که نیازمند کمک هستند. مهارت های اجتماعی بین فردی که با سازگاری تحصیلی مدرسه ای) مرتبطند، با آیتم هایی از این قبیل مشخص می شوند: مستقلانه به مطالعه می پردازند، از اوقات فراغت استفاده مناسب می برند، به تکالیف محوله توجه دارند، عادات خوب کاری دارند و به آموزش و دستورالعمل های معلم برای انجام تکالیف به دقت گوش می کنند. میزانی که دانش آموز این ویژگی ها را نشان ندهد، حکایت از نارسایی های اجتماعی دارد که وی را برای شکست تحصیلی در وضعیت خطر قرار می دهد. برخی رفتارها هستند که دانش آموزان در مدرسه به خوبی نشان می دهند ولی در دانش آموزان با اختلالات عاطفی-رفتاری دیده نمی شوند: رفتار دوستانه، رفتار حمایتی، رفتاری که مورد پسند همگنان است، علاقه مند به یادگیری، علاقه مندی به انجام تکالیف، هوشمندی، خلاق بودن، رضایتمندی از خود ...


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 93 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp99


قیمت این محصول :