دانلود پروژه درس روش تحقیق آموزش ابتدایی

 دانلود نمونه پروژه آماده ویژه درس روش تحقیق رشته آموزش ابتدایی در انتهای متن امکان پذیر است.

توماس و همکاران دریافتند که کودکان با هر نوع خلق وخویی ممکن است دچار اختلالات عاطفی- رفتاری شوند و این امر به اعمال تربیتی والدین و بزرگسالان بستگی دارد. به هر حال کودکانی که خلق و خویی دشوار دارند، بیشتر احتمال دارد دچار مشکلات رفتاری شوند. در آزمودنی های آنان کودکانی که خلق وخوی دشوار داشتند با ویژگی های زیر مشخص شدند؛ بی نظمی در کارکرد بیولوژیکی، بروز پاسخ های منفی (کناره گیرانه) به محرک های جدید، انطباق پایین در مقابل تغییرات محیطی، نشان دادن بدخلقی در اغلب اوقات و نشان دادن عکس العمل های شدید. احتمال دارد خلق وخوی دشوار پاسخ های منفی پرستاران کودک را برانگیزد. مواظبت و پرستاری از بچه ای که خلق وخوی دشوار دارد، دشوار است. شاید این کودکان تحریک پذیری والدین را افزایش دهند، آنها را عصبانی کنند و تمایلی در آن ها به وجود آورند که بخواهند این کودکان را تنبیه کنند یا نسبت به درخواست آن ها بی توجه باشند. اگر کودک و والدین او همزمان همدیگر را تحریک و عصبانی کنند و این زنجیره ادامه پیدا کند، برخوردهای منفی آن ها با همدیگر بر احتمال بروز رفتارهای نابهنجار در آینده می افزاید (چس و توماس)۔ مسئله اصلی تحقیقات در زمینه خلق وخوی کودک این است که کشف کنیم این خلق و خوی اولیه چه اندازه در به وجود آوردن اختلالات عاطفی رفتاری مؤثر است. گاریسون و ارلی (۱۹۸۷) اظهار می دارند: « کمبودی که در مطالعات کنونی وجود دارد مانع از این می شود که بتوان به نتیجه قطعی درباره رابطه فرضی بین ویژگی های خلق و خوی اولیه و اختلالات عاطفی بعدی دوران کودکی دست یافت. داده هایی که فعلا در دسترس است دال بر همبستگی ضعیف بين خلق وخوی اولیه دوران نوزادی و اختلالات رفتاری است و با رشد کودک این همبستگی ضعیف تر می شود .

هر چند تحقیقات فعلی جواب قطعی در این رابطه عرضه می دارند، اما علاقه ای که در میان محققان نسبت به این موضوع وجود دارد حاکی از آن است که تحقیقات فراوانی در جهت کشف رابطه بین خلق و خوی دوران نوزادی و آسیب های روانی انجام خواهد شد. برخی محققان درجه بندی معلمان از چگونگی خلق وخوی کودکان را بررسی کرده اند. خلق وخو به عنوان سبک رفتاری تعریف شده است و بر چگونگی رفتار دلالت دارد نه بر این مسئله که چه رفتاری و با چه کیفیتی بروز می کند. بنابراین، به عنوان کیفیت فعال و واکنشی رفتار کودک شیرخوار و رفتار قابل اندازه گیری طی شیرخوارگی مطرح است. خلق وخو به وسیله پرسشنامه ای که به والدین یا آموزگاران داده می شود یا از طریق مشاهده مستقیم رفتار کودک اندازه گیری می شود. به رغم تفاوت هایی که بین پژوهشگران در تعریف و اندازه گیری این خصیصه وجود دارد، می توانیم خلق و خو را چنین تعریف کنیم: افراد تمایل دارند نسبت به شرایط و رویدادهای محیطی واکنش های پایدار و قابل پیش بینی داشته باشند و روش پاسخ دهی آنان (خلق وخو) تا حدی براساس فرآیندهای زیستی پایه و عوامل محیطی تعیین می شود.

برخی از اولین و برجسته ترین تحقیقات در زمینه خلق وخو توسط توماس و همکاران (توماس و همکاران، ۱۹۶۸) انجام شده اند. توماس و همکاران مادر و نوزادانشان برای چند سال مطالعه کردند و نظرات خود را بر مبنای این تحقیقات طولی ابراز داشتند. توماس اظهار داشته است که از ابتدای تولد تمام کودکان خلق وخوی ویژه ای از خود بروز می دهند. به نظر می رسد خلق و خوی اولیه توسط چندین عامل که قبل از تولد فرد عمل می کنند، مشخص می شود و آنها عبارتند از عوامل سازمان دهنده ژنتیک، وضعیت جسمی مادر در دوران بارداری و ضربه دوران زایمان. نکته اصلی در این است که توماس و همکاران اظهار می دارند بچه ها وقتی از مادر زاده می شوند، تمایل ذاتی دارند که در جهت مشخصی رفتار نمایند. نوزاد یک سبک رفتاری دارد که عمدتا به وسیله عوامل بیولوژیکی مشخص می شود؛ رفتار نوزاد در اولین هفته ها و ماه های بعد از تولد دیگران را وا می دارد به طریق مشخصی با او رفتار نمایند. ولی باید دانست که خلق و خو می تواند تحت تأثیر شرایط محیطی که بچه در آن رشد و نمو می کند، بهتر شود یا برعکس رو به وخامت گذارد. تجربیات دوران کودکی و این که دیگران چگونه به رفتارهای کودک پاسخ می دهند می توانند خلق وخوی او را بهبود بخشند یا به وخامت بکشانند. خلق وخوی دشوار می تواند خطر ابتلای کودک به اختلالات عاطفی-رفتاری را افزایش دهد، ولی ملاحظه خلق وخو به عنوان چیزی غیر از رفتار اولیه که با محیط کودک برخورد می کند نامناسب است. نباید در اثر خلق وخو اغراق کرد، باید آن را سبک رفتار اولیه کودک دانست که با محیط برخورد کرده و رفتارهای بعدی او را موجب می شود.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 29 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 162 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp94


قیمت این محصول :