پروژه آماده روش تحقیق روانشناسی درباره سبک دلبستگی

 رفتارهای دلبستگی که در جوانان دیده می شود الگوی کارکرد درونی آنان را منعکس می کند.

الگوی کارکرد درونی (بالبی، ۱۹۸۰) نمایی شناختی از خود، از دیگران در دنیای ارتباطی (به خصوص مراقب اولیه)، و از رابطه بین کودک و مراقب سوم می باشد (برمان و اسپرلینگ، ۱۹۹۴). هم چنین این بازنمایی های شناختی که الگوی کارکرد درونی را تشکیل می دهند، مشابه مفهوم طرحواره مرکزی در دیدگاه نظریه پردازان شناختی می باشند. بنابراین، از دیدگاه شناختی الگوی کارکرد درونی شامل خود - طرحواره، طرحواره ای که ملغمه ای از افراد صاحب نفوذ را نمایان می کند و یک طرحواره درباره رابطه بین کودک و مراقب اولیه اش است. درواقع، نظریه پردازان بین فردی در توصیف های خویش از الگوی کارکرد درونی از مفهوم طرحواره استفاده کرده اند. برای نمونه، برترتون (۱۹۹۰) الگوی کارکرد درونی را به عنوان یک سلسله مراتب مرتبط از طرحواره های خود، جهان و دیگران تعریف می کند که یک دیگر را به شکل تعاملی و متقابل تغذیه می کنند. توصیف برترتون از الگوی کارکرد درونی مشابه تعریف ماهونی (۱۹۸۸) از سازمان تشکیل دهنده یک نظام پردازش اطلاعات فردی می باشد. چنین فرض می شود که الگوی کارکرد درونی همانند با عملکرد طرحوارهی مرکزی چهار چوبی فراهم می کند برای انتظاراتی که تعاملات با دیگران را در روابط فعلی و جدید هدایت می کنند. با وام گرفتن از نظریه شناختی- رفتاری، به صورت اختصاصی تر طبق مفهوم جبرگرایی مقابل باندورا (۱۹۷۸)، رفتار بین فردی کودک منجر به واکنش هایی در اطرافیان می شود که روی کودک و درک او از تعامل و هم چنین انتظاراتش از روابط آینده اثر می گذارد. پژوهش درباره رابطه بین الگوهای دلبستگی و افسردگی آغاز شده است. کووان، کوهن، کووان و پیرسون (۱۹۹۶) الگوهای دلبستگی والدین را در ارتباط با اختلالات درونی سازی و برونی سازی و انطباقی در کودکان مهد و پیش دبستانی مورد تحقیق قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که الگوهای دلبستگی والدین انطباق کودکان را در مهد کودک به شکل اختلالات درونی سازی و برونی سازی پیش بینی می کند. کوباک و همکاران (۱۹۹۱) یک همبستگی میان علايم افسردگی و راه کارهای دلبستگی همراه با مشغلهی ذهنی را در میان نوجوانان یک جمعیت عمومی گزارش کردند. در تنها مطالعه ای که از جمعیت بالینی استفاده شده، روزنشتاین و هوروتيز (۱۹۹۶) گزارش کردند که الگوهای دلبستگی مادران و نوجوانان بسیار به هم مربوط هستند. به اضافه نوجوانان دارای اختلال خلقی بیشتر در طبقه ناامن - دل مشغول جای می گیرند. گرچه مطالعات متعددی دلبستگی تا من را به افسردگی ربط داده اند، باید توجه داشت که رفتارهای دلبستگی از طریق تجربه های یادگیری تکرار شونده درونی و به طرحواره تبدیل می شوند. طرحواره ها پردازش اطلاعات را هدایت می کنند، که با فرض موجود به شکل گیری یک اختلال افسردگی منجر می شود. در ضمن، رفتارهای دلبستگی روی این مهارت های تنظیم هیجانی کودک و انتظارات او از بابت دریافت حمایت اجتماعی تأثیر دارند. بنابراین، الگوی دلبستگی ناامن علت افسردگی نیست، بلکه بهتر است آن را به عنوان عاملی خطرساز قلمداد کرد برای ایجاد الگوی فکری افسرده کننده، نقصان در مهارت های تنظیم هیجانی، و ناتوانی در استفاده از حمایت های اجتماعی که خود از این انتظار ناشی می شود که دیگران قصد ندارند به او کمک کنند تا ناراحتی اش خاتمه یابد یا آرام شود. تمامی این موارد خطر افسردگی را افزایش می دهند. برعکس، دلبستگی امن ممکن است به عنوان عاملی حفاظت کننده عمل کند که منجر به ایجاد یک الگوی سازگارانهی پردازش اطلاعات و تنظیم هیجانی سالم و مهارت های تطابقی می شود. از دیدگاه ما دلبستگی ناامن زمینه ای است که در آن یک احساس منفی از خویش، جهان و آینده شروع به رشد می کند و بنابراین، برای ایجاد افسردگی یک مسیر شناختی بین فردی را مطرح می کند.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 27 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 125 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp86


قیمت این محصول :


 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

69000 تومان

با نخفیف : 49000 تومان

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام