زمانی که پایه های الگوی شخصیت شکل می گیرد، تجارب اجتماعی اولیه کودک در خانه به وجود می آید.

گلاسر (۲۰۰۰) بیان کرده است: «شخصیت در اولین مرحله درون رحمی با توجه به روابط خانواده شکل می گیرد. بر پایه این تجارب اولیه است که کودک نگرشها، ارزشها و الگوهای رفتاری اجتماعی دیگران را به دست می آورد. وارناس (۱۹۹۸) خاطرنشان کرده است که: «خانه در واقع جای رشد و یادگیری مهارتهای اجتماعی و احتمالا مکانی برای مشارکت در فعالیتها به اتفاق دیگر اعضای خانواده است. از آن جایی که تجارب اجتماعی اولیه کودک به طور عمده مربوط به والدینش است، والدین نقش مهمی در شکل دهي الگوی شخصیت وی ایفا می کنند.

بیشاپ (۱۹۹۶) بر این جمله تأکید کرده است: «الگوی تحول شخصیت در نوجوان در ابتدا بر اساس روابط وی با والدینش شکل می گیرد. در طول دوران اولیه زندگی یک کودک رفتار والدین بر تجارب وی از لحاظ اجتماعی بسیار اثرگذار است. شیوه هایی که والدین در برخورد با کودک خود به کار می گیرند، انگیزه هایی که ارائه می دهند، یأسهایی که تحمیل می کنند، شیوههای کنترل کردنشان همراه با نگرشهای آنها نسبت به او بر رفتار کودک اثر گذارند. الگوهای عادی با پذیرفتن و نهادینه کردن تجارب توسط کودک به دست می آید که با شخصیت زیستی او ارتباط برقرار می کند. سرانجام، تعیین ماهیت نقشهای والدین از طریق نیروهای سایر قسمتهای محیط کامل می شود. با وجود این، در طی سالهای شکل گیری شخصیت کیفیت ویژه تبادل والدین و کودک در ایجاد ویژگیهای دائمی شخصیت و انگیزش نقش مهمی دارد.

تداوم این ساختارهای ابتدایی در الگوهای شخصیت دانشجویان مشاهده می شود. زمانی که والدین کودک یا نوجوانشان را طرد می کنند طبق گزارش های خود آنها این کودکان یا نوجوانان به افرادی غمگین، بدگمان، کمرو، خجالتی، عصبی، درونگرا و مضطرب تبدیل می شوند. زمانی که والدین کودکان خود را دوست داشته باشند و به آنها عشق بورزند کودکان افرادی برون گرا، گرم و صمیمی، شاد و خوشحال می شوند. چنانچه والدين درون گرا باشند فرزندشان عصبی گوشه گیر می شود.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع متوسطه اول
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 17 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 86 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp77


قیمت این محصول :