برای دانلود نمونه پروژه برای درس روش تحقیق روانشناسی تربیتی درباره تصویر از خود دانش آموزان با ما همراه باشید.

احساسات بد دانش آموزان زمانی تشدید می شود که مجبور به مطالعه موضوعاتی باشند که از نظر آنها هیچ کاربردی چه در زمان حال و چه در زمان آینده ندارند. وی می پرسد: تاریخ لاتین و باستان چگونه به او کمک می کند تا تاجر موفقی باشد؟ چطور می تواند از جبر یا زمین شناسی در عصر کامپیوتر استفاده کند؟ عدم توانایی جهت پرداختن به موضوعی کم اهمیت تا حدودی باعث آسیب به تصور از خود باوری فرد می شود. در حالی که عدم توانایی جهت پرداختن به موضوعی مهم چنین چیزی را به همراه ندارد.

برای مثال، عدم موفقیت در لاتین در مقایسه با عدم موفقيت در خواندن اثر تخریبی کمتری بر تصور از خود فرد دارد. دانستن اینکه چقدر خواندن در مدرسه مانند زندگی روزمره اهمیت دارد باعث می شود دانش آموزی که از نظر خواندن ضعیف است در برابر کسی که در موضوعی که لازم نیست موفق شود از نظر روان شناختی اثرات مخرب بیشتری دارد. به عنوان یک موضوع درسی، خواندن نمایانگر نگرشهای دانش آموز و سازگاری اوست. خوانندگان خوب به این دستاورد افتخار می کنند. به طور مساعد از طرف خود و دیگران مورد قضاوت قرار می گیرند و نسبت به مدرسه از نظر فردی و اجتماعی سازگاری خوبی پیدا می کنند. در عوض افرادی که از نظر خواندن ضعیف هستند در می یابند که قضاوت دیگران در مورد آنها به خاطر عدم موفقیتشان در یادگیری هایی بوده است که به طرز نامطلوبی صورت گرفته است. آنها احساس عدم کفایت می کنند که به صورت کناره گیری اجتماعی بروز می کند، بویژه چنانچه عدم شکست در خواندن به فقدان پیشرفت یا رفتاری پرخاشگرانه احساس غرور یا داشتن نگرشهایی خصمانه در برابر سختگیریهای مدرسه منجر شود.

نگرشهایی که منجر به افزایش تنفر آنها به مدرسه می شود. سازگاریهای ضعیف آنها را تقویت می کند و قضاوت نامناسب معلمان و هم کلاسی ها را به دنبال دارد الکساندر ۱۹۹۰). افرادی که در خواندن ضعیف هستند نه تنها از نظر اجتماعی ناسازگار می شوند؛ بلکه از نظر فردی نیز افرادی ناسازگار هستند. عدم یاد گرفتن خواندن باعث آسیب رساندن به انگیزه افراد نسبت به هر موضوعی می شود. چنانچه معلمان و هم کلاسی ها فرد را به عنوان خوانندگان ضعيف» شناسایی کنند باعث آسیب رسیدن به اعتماد به نفس فرد و احساس ارزش فردی او می شود.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : مقايسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و مدرسه تیزهوشان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 36 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 180 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp74


قیمت این محصول :