وقتی رابطه موجب آشکار شدن نسخه های عدم تأیید می شود، امنیت رابطه کاسته می شود. ایده افشا کردن خود که در ابتدا تجربه ای هیجان آور و انرژی بخش بوده است به کاری مخاطره آمیز تبدیل می گردد.

ممکن است افشا کردن خود به دیگری به عدم تأييد او بیانجامد، آنگاه لحن عاطفی منفی همسر می تواند شرم فرد را فعال کرده و باعث شود وی از مشاهده قسمت هایی از وجود خود که در حالت طبیعی آن را انکار کرده است، احساس های وحشتناکی را تجربه کند. اگر همسری زیاد بر عدم تملک سازی و انکار قسمتهایی از وجود خود تکیه کرده باشد و رابطه او را وادار به مواجهه بیشتر با شرم خویش کند، ابتدا تحمل می کند، آنگاه ممکن است از بروز احساسهایش جلوگیری کرده و به منظور حفظ عزت نفس خود، میان خود و همسرش فاصله ایجاد کند.

آنگاه با تلاش برای افشای آن بخش از قسمتهای وجودی اش که تأیید همسرش را به دنبال دارد، درصدد کنترل احساس خویش در مورد خودش برخواهد آمد. وقتی فرد عدم تأیید همسرش را تجربه می کند ممکن است در مقابل، بخواهد شرم همسرش را فعال نماید؛ زیرا عواطف موجود در هیجان شرم همسرش می تواند با عواطف عدم تأیید وی ارتباط شدید داشته باشد و به طور عمده از طریق پدیده همنوایی رزونانس) عاطفی است که عواطف زوج ها می تواند به راحتی ایجاد شوند.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 34 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 281 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp71


قیمت این محصول :