برای دانلود نمونه پروژه آماده برای درس روش تحقیق رشته روانشناسی عمومی با ما در این متن همراه باشید.

نقش گذاری در خانواده بر تصور از خود فرد به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر می گذارد. زیرا اثرات جانبی تاثیر نگرشها و رفتارهای هریک از اعضای خانواده بر دیگر افراد زیاد است. اثرات مستقیم نقش گذاری بر تصور از خود با تعیین اینکه افراد نسبت به نقش خود چه احساسی دارند و چگونه عملکرد خوب آنها مشخص می شود قابل تامل است. با پی بردن به اینکه دیگر اعضای خانواده از فرد چه انتظاری دارند، وی می تواند در مورد عملکرد خود قضاوت کند.

مثلا از یک شوهر انتظار می رود که تصمیم گیری کند و او می داند که این نقش، نقشی قدیمی و سنتی است که باید ایفا کند. اما چنانچه همسرش خارج از خانه کار کند، ممکن است او نیز (همسرش) در مورد بودجه خانواده تصمیماتی بگیرد و این امر باعث می شود که همسرش فکر کند که نقشش را به طور موفقیت آمیزی ایفا نکرده است. اثر نقش گذاری به طور غیر مستقیم، نتیجه تأثیر آن بر جو خانه و قضاوتهای اعضای خانواده و افراد غریبه در مورد موفقیت فرد در ایفای نقشش در اجتماع همان طور است که دیگران از او انتظار دارند.

مثلا زمانی که همه اعضای خانواده بر مفهوم مادر موافقت می کنند. آنها از این مفهوم برای ایفای نقش آن استفاده می کنند. اگر اعضای خانواده نسبت به مادر شاغلی به واسطه عدم توجه به وظایف مادرانه اش قضاوت نامطلوبی کنند، او احساس نگرانی و گناه می کند. قضاوتهای نامطلوب دوستان و همسایه ها به تصور از خود او آسیب بیشتری خواهد رساند. قضاوتهای نامطلوب خانواده در مورد شیوه ایفای نقش یکی از اعضای خانواده به طور غیر مستقیم بر شخصیت او تأثیر می گذارد و باعث ایجاد ناسازگاری در خانه می شود. چنانچه نوه های مادر بزرگهایشان را به دلیل چگونگی شیوه رفتارشان با آنها زمانی که به عنوان جانشین مادرانشان هستند و یا فرزندانشان به دلیل عقاید قدیمی در مورد تربیت کودکان سرزنش کنند. آنها فکر می کنند که در ایفای نقش شکست خورده اند. از طرفی دیگر چنانچه مادربزرگی به عنوان جانشین مادر باشد و همان طور که نوهها دوست دارند با آنها رفتار کند کودکان نقش او را با نقش مادرشان مقایسه می کنند.

این امر ممکن است باعث ناسازگاری مادر و کودک یا مادر و مادربزرگ شود. عوامل مؤثر بر نقش گذاری عوامل بسیار زیادی در نقش فرد در خانواده و ایفای آن تأثیر می گذارد. بنابراین آنها در تعیین اینکه نقش گذاری چگونه بر تصور از خود تأثیر خواهد گذاشت مهم هستند. مهمترین عوامل مؤثر در صفحات بعدی توضیح داده شده است (ترتبال ۲۰۰۵). نگرش به نقش نگرش فرد به نقش مورد انتظار از او، بر چگونگی ایفای نقش و احساس او در مورد ایفای نقش مورد انتظار تاثیر می گذارد. به طور کلی فرد فکر می کند که نقشی که دیگران از او انتظار دارند از نقش خود فرد برتر است.

چمن زمین طرف مقابل همیشه به نظر سبزتر می رسد. (مرغ همسایه غاز است). مادر یک کودک یکی یکدانه ممکن است احساس کند که ما در یک خانواده بزرگ خوشبخت تر از اوست و یا برعکس. به همین ترتیب، مرد نقش همسرش را از لحاظ صرف وقت و تلاش و نه از لحاظ میزان شادی و فریبندگی آسان تر از خود می داند؛ ولی زن چنین احساسی ندارد. زمانی که فردی نگرش منفی به ایفای نقش مورد انتظارش داشته باشد، انگیزه کمتری برای ایفای آن نقش دارد و زمانی که مجبور به ایفای آن نقش شود احساس می کند این نقش بر او تحمیل شده است و با بی میلی کارش را انجام می دهد. بنابراین تاثیر قضاوت اعضای خانواده و افراد غریبه در مورد نقش گذاری فرد نامطلوب خواهد بود.

مفهوم نقش پی بردن به مفهوم نقشها توسط فرد و دیگر اعضای خانواده در مورد ایفای آن توسط خود فرد برنگرش او در مقایسه با نقش گذاری خود و دیگران مؤثر است. چنانچه او و آنها نقششان را هماهنگ با آن مفاهیم ایفا کنند، ارزیابی خود آنها و دیگران در مورد آنها مثبت خواهد بود و جو خانه هماهنگ می شود. متأسفانه، مردم معمولا در برابر نقشهای متفاوت اعضای خانواده که عمدتا بر اساس شیوه ارائه آن نقشها در رسانه های گروه است، برداشتهای غیر واقعی و بیش از حد رویایی دارند. مثلا مفهوم بیش از حد رویایی نقش همسر یا مادر ممکن است به ناکامی نقش واقعی منجر شود. ایران نقش دارد و زمانی که مجبور به ایفای آن نقش شود اح ده است و با بی میلی کارش را انجام می دهد.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان متوسطه دوم
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 33 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 117 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp67


قیمت این محصول :