زمینه رشد اخلاقیات در رأس مدل اخلاقیات قرار دارد که تاکیدش بر منطقی بودن است و تا حدی از مفهوم احساسی جدا می باشد.

این مدل با کار پیاژه (۱۹۳۲) آغاز شد و بوسیله کوهلبرگ (۱۹۸۴) توسعه پیدا کرد. این مدل در برگیرنده سلسله مراتب یک استدلال اخلاقی میباشد که محور اصلیان را عدالت و حقوق افراد تشکیل می دهد. رشد اخلاقیات از مراحل اولیه آن آغاز می شود که در ان علايق فردی کودته و دانش او در مورد هنجارهای اجتماعی در رأس انتخاب های او بین خوب و بد و قضاوت در مورد آنها قرار دارد و به تدریج به مرحله آخر می رسد که در ان اصول عدالت اخلاقی جایگزین علایق شخصی و مسائل قراردادی می شود که محور اصلی استدلال اخلاقی را تشکیل می دهد.

نیروهای رشد در برگیرنده تغییراتی در ارتباط با والدین (به خصوص در مورد پیاژه) و محرک دروتی برای انسجام و هماهنگی با اصول اولیه اخلاقی با دوستان (در مدل کوهلبرگ) می باشد. هر دو محقق از معیارهای اخلاقی به عنوان شواهد اصلی تحقیق استفاده کرده اند اگر چه پیاژه از نمونه های و مثال های جالبی از واکنش فرزند خودش به معیارهای اخلاقی کودکانی استفاده می کنند که در حال انجام یک بازی مثل تیله بازی هستند. منتقدین این روش به ارائه بحث هایی در مورد این روشها پرداخته ان : ایا این مثال ها ارائه دهنده نمونه های واقعی در زندگی واقعی هستند، آیا کودکان می توانند تمام اطلاعات دقیق را در داستان ها به یاد بیاورند، ایا طبقه بندی پاسخ های آنها درست می باشد، ایا کودکان می توانند استدلال های خود را بطور کامل بیان کننده ایا مراحل بصورت کامل، منسجم و پشت سرهم مشخص هستند.

آنها به تصویر سازی کودکان از مسائل اخلاقی و ارائه تصویر والدین در مرحله پایانی روش کوهلير مخالف هستند. آنها به ارائه این پرسش پرداخه اند که ایا اقراد در مورد موضوعات مختلف و در شرایط مختلف به ارائه استدلال های یکسان می پردازند و انها تمایزی را بیم استدلا و عملکرد قائل شده اند. هم چنین آنها به بحث در مورد این مساله پرداخته اند که ایا عدالت و احترام به حیات و ارزشهای انسانی در رأس تمام مراحل استدلال اخلاقی قرار دارد.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 137 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp55


قیمت این محصول :