تحقیقات متعدد نشان میدهند نوعی الگوی تنبیه، تقویت منفی و رفتار تحمیلی در خانواده های کودکان پرخاشگر وجود دارد.

تحقیقات دیگری نشان میدهند که رفتار انضباطی خصمانه و ناهماهنگ و تعارض های خانوادگی با رفتار ناسازگار کودک در ارتباط است (کمپ بل، ۱۹۹۵، فرینگتن ۱۹۹۵، هندرینگتن و مارتین، ۱۹۸۶، کاردین، ۱۹۹۸، راتر، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷).

اما، این داده ها نشان نمی دهند که میزان تأثیر رفتار والدین تنبیه کننده بر پرخاشگر شدن کودکان بیشتر از تأثیر کودکان پرخاشگر، غیرقابل کنترل و ستیزه جو بر متوسل شدن والدین به تنبیه است. خوشبختانه، محققان علوم رفتاری اظهار کرده اند که می توان بسیاری از والدین را به نحوی آموزش داد که در پاسخ و واکنش به کودکانشان تغییر رفتار دهند و در نتیجه از میزان پرخاشگری کودکان بکاهند (پترسن و دیگران، ۱۹۷۵، ۱۹۹۲، رید، ۱۹۹۳، ویلیس سوانسن و واکر، ۱۹۸۳).


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : مقایسه سبک های فرزند پروری (سهل گیر، اقتدارگرا و استبدادی) دانش آموزان پسر از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 32 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 147 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp44


قیمت این محصول :