اگر چه بسیاری از متخصصان حوزه اختلال های یادگیری مخالف استفاده از برخی داروها هستند، فورتس و کاویل (۱۹۸۸) نتایج مثبتی در بهبود یادگیری تحصیلی گزارش کرده اند و هالاهان کافمن لويد (۱۹۸۵) اعلام کردند که اثر این داروها در بهبود یادگیری با قاطعیت اثبات شده است.

با وجود این برخی معتقدند که منشا مشکلات رفتاری ناتوانی دانش آموز در یادگیری به میزان هم سالانش می باشد. آزمایش عمده ای که از این موقعیت حمایت کرد توسط تری بر و لاهی (۱۹۸۳) اجرا شد. آنان ملاحظه کردند که اختلال های یادگیری شکلی از رفتار ناسازگارانه است؛ به عبارت دیگر، آنان روی کاهش رفتارهای چالش انگیز، برانگیختگی، کمبود توجه و بیش فعالی متمرکز شدند.

هنگامی که آنان دریافتند کاهش این رفتارها نمی تواند مشکلات تحصیلی این دانش آموزان را بهبود بخشد، تری بر ولاهی به این نتیجه رسیدند که این رفتارها منشأ اولیه این مشکلات نیستند. در حقیقت آنان دریافتند که بهبود عملکرد تحصیلی به کاهش اختلال های رفتاری منجر می شود. بدین ترتیب دو عقیده در مورد اثربخشی داروها وجود دارد. ممکن است دلیل برخی از محققان که داروها را موفقیت آمیز یافتند و دیگران ناموفق، به علت سر و کار داشتن با کودکانی است که انواع مختلف اختلال های یادگیری دارند. علاوه بر این اتفاق نظر کلی وجود دارد که کودکان مبتلا به آشفتگی هیجانی اختلال های یادگیری دارند.

ولی طبق تعریف، کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری نه آشفتگی هیجانی دارند و نه مشکلات رفتاری با هیجانی. علت اصلی، ناتوانی یادگیری آننا است. وقتی که کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری در مدرسه ناموفق اند، ممکن است در انجام تکالیف مدرسه کمتر دقیق شوند و کمتر تشویق و ترغیب شوند که به خوبی تکالیف را انجام دهند.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری مبتنی بر خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه فزون کنشی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 27 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 116 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp41


قیمت این محصول :