بسیاری از مردم به دلیل مشکلات عاطفی از حداکثر ظرفیت ذهنیشان استفاده نمی کنند، این نکته در تمام سنین و در تمام سطوح هوش صدق می کند و در سطح هوشی بالاتر، چشمگیرتر است.

هیجان منفی و تنش عاطفی بر استفاده موثر از استعدادهای ذهنی مانند حافظه و تعقل تاثیر می گذارد. کسی که پیوسته نگران و دلواپس است عموما کارائی نیروی ذهنی اش کاهش می یابد و هر چه به مرحله یادگیری نزدیک می شود اضطرابش بیشتر و اطمینانش کمتر می شود. این کمبود اعتماد به نفس مانند ناتوانی در یادگیری، بر عملکرد او در امتحان اثر عکس می گذارد. بسیاری از بزرگسالان به دلیل موانع ذهنی که ناسی از مشکلات خانوادگی، شخصی و اجتماعی هستند و باعث نگرانی و ناکامی آنها می شوند به سطح بالای پیشرفت و رشد استعدادهای ذهنی دست پیدا نمی کنند.

با افزایش میزان افت در توانایی های ذهنی فرد که ناشی از نگرانی وحالات عاطفی نامساعد است، انجام کارها برای فرد بزرگسال غیرممکن می شود. برای مثال بسیاری از افراد بزرگسال که از امتحان می ترسند، ترس مانع تلاش آنها شده و در نتیجه بدگمانی و بدبینی را در آنها بوجود می آورد. الگوی شخصیت توانایی یادگیری به مقدار زیادی تحت تاثیر نگرانی، خشونت، منفی نگری و عدم انعطاف است. نگرانی زیاد، سازگاری با موقعیت جدید را برای یادگیرنده مشکل می سازد. بنابراین با توجه به مسائل و مشکلات و نیازها، نسبت به کاری که می خواهد در آن مهارت کسب کند، بسیار احساس نگرانی می کند.

بعلاوه چنین فردی توانایی کمتری برای کسب تجربه در موقعیت های جدید دارد. در نتیجه روشهای قدیمی وی کارایی ندارند و نامناسب از کار در می آیند. خشونت هم مانند نگرانی در یادگیری نقش دارد و سازگاری با موقعیت جدید را برای یادگیرنده مشکل می سازد. منفی نگری ناشی از تهدید است و انگیزه برای یادگیری را از بین می برد. خصومت و دشمنی نتیجه ضعف مسئولیت اجتماعی وضعف انگیزه تحصیلی است. خصومت در کار به عنوان عامل سوم تاثیر می گذارد. اگر دانشجویی که به دانشگاه می رود، احساس خصومت و دشمنی به وی دست دهد، شکست می خورد. عدم انعطاف پذیری و یا عدم رضایت با کمبود اعتماد به نفس واحساس عدم امنیت همراه است. چنین دانشجویی در شروع کار با مشکل مواجه می گردد.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : تاثیر مشاوره گروهی عقلانی عاطفی رفتاری ، بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان متوسطه دوم
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 24 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 136 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp30


قیمت این محصول :