اثر مستقیم کنترل بدن بر شخصیت ناشی از تاثیر عملی است که فرد می تواند ویا نمی تواند انجام دهد.

اثر غیر مستقیم آن ناشی از قضاوتهای دیگران بر اساس میزان کنترل فرد است. عدم تناسب که نتیجه رشد سریع، عدم داشتن فرصتی برای یادگیری جهت هماهنگی بدن، ساختار بدن، تنشهای عصبی، کم بودن میزان هوش و غیره است اثر مخربی برخود پنداشت دارد؛ زیرا این امر منجر به قضاوتهای نامطلوب فردی و اجتماعی می شود. میزان اثرات مخرب و عدم تناسب بر شخصیت بر روی افراد راست دست و چپ دست بررسی شده است. ۷- تصادفات چه مربوط به فقدان نظارت، ضعف هماهنگی عضلات، تمایل فرد به جلب توجه از طریق شیرین کاریهای بی باکانه باشد چه مربوط به عوامل دیگر، باعث تخریب خودپنداشت فرد می شوند.

بخشی از این آسیب به قضاوتهای نادرست دیگران و بخش دیگر به قضاوتهای نادرست خود شخص مربوط است. چنانچه فرد بر این باور باشد که وی آدم بدشانسی است به ایجاد حس ناامنی و کمبود توام با رنج شديد وطولانی فرد منجر می شود. ۸- اولین مورد علمی در رابطه با اثرات نقصهای جسمی بر شخصیت ناشی از نظریه «کهتری اندام» آلفرد آدلر است. امروزه شواهد بسیار زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه هرگونه نقص جسمی باعث آسیب بر خودپنداشت فرد می شود اگر چه میزان این آسیب بر اساس زمان وقوع نقع، شدت نقص، نگرشهای اجتماعی نسبت به این نقص، میزان کنترل یا پوشیدگی نقص و میزان آگاهی فرد متفاوت باشد.

نقایص جسمی به طور مستقیم از طریق تاثیر بر رفتار فرد بر شخصیت وی تاثیر می گذارد و به طور غیر مستقیم از طریق نگرشهای افراد نسبت به شخص آسیب دیده بر شخصیت وی اثر می گذارد. ۹- میزان سلامتی با توجه به سن، جنس، موقعیت اجتماعی، اقتصادی وترتیب تولد فرد متفاوت و متنوع است. به طور مستقیم از طریق تاثیر آن بر آنچه که فرد می تواند انجام دهد، خوب انجام دادن آن کار، چگونگی شکل ظاهرش بر شخصیت، تاثیر می گذارد. اثر غیر مستقیم آن ناشی از نگرشهای افراد مهم جامعه در مورد سلامتی یا عدم سلامتی فرد، اینکه آیا سلامتی فرد واقعی است یا خیالی و میزان مداخله سلامتی با فعالیتها و ارتباط فرد با دیگران می باشد. در همه سنین و میان همه مردم از هر جنسیتی سلامتی یک سرمایه شخصی است در حالی که عدم سلامتی یک تعهد در برابر بدست آوردن مجدد آن است.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 22 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 95 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp25


قیمت این محصول :