پیشرفت و ارتقا ارتقا از درجه ای به درجه دیگر، از کلاسی به کلاس بالاتر در پایان سال تحصیلی برای بیشتر دانش آموزان با استعداد صورت می گیرد و به طور چشمگیری باعث افزایش احساس خشنودی می شود.

اما عدم ارتقا قطعا موجب ناکامی فرد می شود. کودکی که در یک سال تحصیلی قبول نشود زمانی که دوباره به کلاسی می رود که قبلا در آن بوده و در ارتباط با دانش آموزانی قرار می گیرد که کوچکتر از او هستند احساس کهتری می کند، خجالت می کشد و بدنام می شود. زمانی هم که دانشجویان دانشگاهی مجبور به تکرار دروس باشند و نتوانند با هم کلاسی هایشان فارغ التحصیل شوند، چنین احساسی را تجربه می کنند.

اینکه چرا فرد به کلاس بالاتری ارتقا نیافته به علت عدم ارتقای او و واکنشهای افراد مهم جامعه است. تکراریک کلاس به علت شکست آموزشی همیشه باعث ناکامی فرد می شود. وقوع ناکامی بدون توجه به سن دانش آموز است و باعث می شود که او در دید دانش آموزان، همکلاسیها، والدین و دوستان خانوادگی اش به اندازه همسن و سالهایش با هوش به حساب نیاید حتی اگر والدین تکرار یک کلاس را برای کودک تأیید کنند، او در برابر قضاوتهای منفی دیگران احساس آزردگی می کند. تکرار سال اول (مردود شدن) در هر مدرسه دبیرستان و دانشگاه اثر مخرب کمتری در مقایسه با تکرار سال بعد دارد.

این موضوع دو علت دارد: اول اینکه دانش آموزی که دچار شکست شده و از نظر سازگاری با مشکلاتی روبه رو می شود و مورد همدلی و حمایت قرار می گیرد. دوم اینکه، روابط دوستانه و روابط اجتماعی به این خوبی نمی ماند؛ در نتیجه دانش آموز زمانی که می بیند هم کلاسی هایش همواره در حال پیشرفت هستند و خودش از آنها عقب مانده است، احساس خواهد کرد که از لحاظ اجتماعی روابطش از بین رفته است. سرعت بخشیدن به پیشرفت خود یا مراحل را طی کردن یک تجربه فردی است. این امر به همه اعلام می کند که معلم این دانش آموز را نسبت به دانش آموزان دیگر باهوش تر می داند.

اگرچه جهش باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری در رابطه با سازگاری اجتماعی می شود. این امر به طور مطلوب باعث رضایت فرد شده و خستگی را از بین می برد، کار آموزشی در سطح پایین جبران می شود و از این طریق دانش آموزان با مشکلات اجتماعی کمتری روبه رو می شوند.


پروپوزال همراه با پنج فصل پایان نامه

مشخصات پروپوزال و پروژه:
عنوان : مقایسه استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه کاری با سطوح یادگیری به شیوه خود تنظیمی در دانش آموزان متوسطه دوم
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 25 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه با فهرست و منابع فارسی و لاتین : 136 صفحه


بعد از پرداخت این پروپوزال و پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp15


قیمت این محصول :