وقتی کودکان و نوجوانان از کنترل مستبدانه در خانه و نگرشهای سخت گیرانه و کیفری والدین آزرده می شوند طبیعتا، از چنین کنترل و نگرشهایی در کلاس آزرده می گردند.

آنها اصول و مقررات کلاس را جدی نگرفته و به آن بی تفاوت هستند و انضباط مورد نیاز در هدایت کلاس را دست کم میگیرند و مورد تمسخر قرار می دهند و نسبت به آسان بودن شرایط کلاس گزافه گویی می کنند اگر چه ممکن است در برابر قوانین نافرمانی کنند بویژه اگر قوانین را نامناسب تلقی کنند، با این وجود نوجوانان و والدین آنها برای معلمانشان که آنها را ملزم به پیروی از این قوانین و مقررات کرده اند احترام بیشتری قائل می شوند.

اگر افراد جوان در وضع این قوانین نظری داشته باشند و بر وجود کمینه هایی تأکید کنند که به مشکلات مربوط به نظم و ترتیب مدرسه می پردازد، آنها چنین اقداماتی را مناسب و مبتنی بر آزادی تلقی می کنند و معلمان هم پیرو آنها خواهند بود. تحت چنین شرایطی رابطه معلم و دانش آموز با گسترش فهم و احترام به یکدیگر بهتر می شود. و سازگاری فردی معلم یک معلم سازگار در مقایسه با یک معلم ناسازگار از طرف دانش آموزان بیشتر مورد احترام و دوست داشتن قرار می گیرد و این امر رابطه گرم و صمیمی معلم و دانش آموز را ممکن می سازد.

با جمع آوری مطالعات در زمینه سازگاری های فردی معلمان به این نتیجه رسیده اند که معلمان سه دسته هستند: دسته اول، معلمان سرکش و آشفته که رک، تکانشی، عصبی و غیر قابل پیش بینی هستند، آنها دوست دارند احساسات و افکارشان را با خشونتهای لفظی و فیزیکی نشان دهند. دسته دوم که تقریبا از نظر روان شناختی و بر حسب نگرش دانش آموزان و شرایط عاطفی کلاس هیچ سودی ندارند معلمان هراسان هستند. چنین معلمانی غیر قابل اطمینان، درمانده، وابسته و مدافع هستند.


پروپوزال همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال و پروژه:
عنوان : ارتباط پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 29 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه با فهرست و منابع فارسی و لاتین : 136 صفحه


بعد از پرداخت این پروپوزال و پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp14


قیمت این محصول :