عنوان: تحلیل و مقایسه ساختاری غزلیات سعدی و انوری
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 8 صفحه
شماره: 615


قسمتی از این پروپوزال:

غزل در ادبیات ایران یکی از قالبهای تأثیر گذار و پرکاربرد است.

یکی از دلایل محبوبیت آن شاید این باشد که غزل روایت گر ادبیات غنایی ایران است.

در این میان شاعران برجسته ای بوده اند که در تکوین غزل فارسی نقش ایفا کرده اند.

سعدی و انوری دو شاعر برجسته ایرانی هستند که زبان آنها در غزل بسیار شبیه به هم بوده است.

آنها از جمله شاعرانی هستند که غزلهای عاشقانه ماندگاری از خود برجای گذاشته اند.

اما امروز راههای شناخت کیفی آثار ادبی، با بهره گیری از روشهای علمی جدید و نظریه های ادبی معاصر، بهتر امکان پذیر است.

یکی از این نظریه ها، نظریه ساختار گرایی است.

«ساختار در لغت به معنای اسکلت و استخوان بندی و در اصطلاح نقد ادبی به طور کلی به شیوه اتصال میان اجزای سازنده اثر ادبی عطف می کند (داد، 1390 : 274).

مکتب ساختار گرایی در ادامه کوشش فرمالیست‎ها پدید آمد و در آغاز قرن بیستم اهمیت یافت.

به این منظور با رویکرد ساختار گرایی و مبنا قرار دادن مضامین غزل ها و سایر عناصر سازنده پیکره غزل، همچون صنایع بدیعی و لفظی، زبان و موسیقی، وزن، سبک و... غزلیات سعدی و انوری مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان به کشف عوامل موثر در انسجام ساختاری پنهان اثر دست یافت .


قیمت با تخفیف ویژه: