عنوان: تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 39 صفحه
شماره 561


قسمتی از این پروپوزال:

چارچوب نظری تحقیق ارزش ویژه برند و سنجش آن یکی از مهمترین مفاهیم در فعالیت های کسب و کار و مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات برای مدیران و محققان دانشگاهی است (Parasad and Dev, 2000, 23).

به طور کلی مفهوم ارزش ویژه برند از دیدگاه فارکوهار (1989) نشأت گرفته است که در آن ارزش ویژه برند به عنوان ابزاری جهت تعیین درجه ارزش افزوده ترسیم شده یا از طریق یک برند برای یک محصول یا خدمت جمع آوری می گردد. ارزش ویژه برند یک ساختار نسبی است، چرا که تنها می تواند در زمان مقایسه با برندهای رقیب ارزیابی گردد (Lassar, Mittal and Sharma, 1995; Yoo, Donthu and Lee, 2000). آکر (1996) ارزش ویژه برند را به عنوان دارایی ها یا مسؤلیت هایی عنوان می کند که با نام، اصطلاح، آرم یا نماد یک برند در ارتباط است، که بر اساس آن ممکن است ارزش ایجاد شده از طریق یک کالا و یا خدمات برند شرکت ها یا مشتریان را افزایش داده و یا کاهش دهد.

براساس تعریف آکر (1991) از ارزش ویژه برند، چن (2010) ارزش ویژه برند سبز را به عنوان "مجموعه ای از دارایی ها و بدهی های برند در زمینه تعهدات سبز و نگرانی های محیطی تعریف نمود که با نام، نماد و آرم برند در ارتباط است که می تواند ارزش ارائه شده کالاها و خدمات دوستدار محیطی را افزایش و یا کاهش دهد". مزیت اصلی ایجاد ارزش ویژه برند سبز قطعی در رشد آگاهی محیطی است که می تواند شرکت ها را جهت رسیدن به مزیت های رقابتی از طریق استقرار محصولات آنها به طور متفاوت در بازار، توانمند سازد (Ailawadi and Keller, 2004).

کیفیت درک شده برند زیتامل (1988) کیفیت درک شده را ادراک مشتری از برتری کیفیت کالا یا خدمات نسبت به رقبا بیان کرد که بعد فنی را شامل نمی شود او همچنین مشخص می نماید که کیفیت درک شده جزئی از ارزش ویژه برند است، از این رو کیفیت درک شده بالا مصرف کننده را به سوی انتخاب یک برند نسبت به دیگر برندهای رقیب هدایت می نماید (ابراهیمی، خیری و یادگاری نیارکی، 1388، 166).

به عبارت دیگر، کیفیت درک شده برند به عنوان یکی از عوامل مهمی است که بر تصمیم گیری مصرف کننده در ترجیح دادن یک برند بر دیگری در نظر گرفته شده است (Pappu, Quester and Cooksey, 2005). در گذشته چندین محقق بطور تجربی اینطور نشان داده اند که کیفیت درک شده برند بر تمایل مصرف کننده جهت پرداخت بهای اضافی تأثیرگذار است و بنابراین ایجاد کننده یک ارزش ویژه برند می باشد (Pappu and Quester, 2008). علاوه بر این، یک برند شناخته شده و همراه با کیفیت برتر، تمایل به ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت دارد، که به نوبه خود باعث افزایش خرید و وفاداری مصرف کنندگان به برند می شود (Wu, Yeh and Hsiao, 2011).


قیمت با تخفیف ویژه: