انگیزش، هدف محور و انتخابی است، انگیزش، یادگیرندگان را برای تکمیل کردن کار و برآورد درک یک هدف عینی مطلوب رهنمون می سازد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان)

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
55 صفحه
شماره:
446


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

انگیزه، تلاش و نتایج عملی دانشجویان می تواند کمک بزرگی به کشف راهکارهایی برای ارتقای عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نماید. منابع موجود نشان می دهد که آموزش و یادگیری تحت تأثیر پنج عامل فراگیرنده، آموزش دهنده، برنامه، تجهیزات ومحیط آموزشی است که هریک از عوامل مذکور دارای ویژگی هایی هستند که می توانند در پیشرفت یادگیری تأثیرات متفاوتی داشته باشند (موسوی و جوادی ، 1390) .یکی از دستاوردهای بزرگ در طول سالهای دانشگاه اتمام موفقیت آمیز تحصیلات در مرکزی است که دانشجویان ثبت نام نموده اند و این امر از طریق برخورداری دانشجویان از انگیزش ممکن می باشد (زپکه و لیچ، 2009) .

دانشجویان در هنگام روبه روشدن با انواع تکالیف یادگیری از راهبرد های مشخصی برای مداخلات آموزشی استفاده می کنند شناخت این راهبرد ها گامی اساسی برای مداخلات آموزشی مناسب است. اریکسون معتقد است که پیشرفت در یادگیری و عملکرد بیشتر از آنکه تحت تأثیر میزان تمرین باشد متأثر از کیفیت ساعاتی است که صرف یادگرفتن وتمرین شده است (حسن زاده و بهرامی ، 1380) . یادگیری و انگیزه دانشجویان به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است و مشخص شده است که یادگیرنده های حقیقی کسانی هستند که احساسا تعلق به کلاس می کنند و در فعالیت های هدفمند مشارکت می نمایند (کراز و کتز، 2008) .

این یادگیرنده های حقیقی در طول دوران تحصیل انگیزه بالای خود را حفظ می کنند همانطور که انگیزه آنان برای یادگیری بهترین شاخص برای این است که آنان قصد دارند با یادگیری افزون شده تحصیلات خود را به پایان برسانند (ونستینکیست و همکاران، 2009) .

در سالهای اخیر، اهمیت انگیزش یادگیری با توجه به افزایش تعداد ثبت نام شدگان دانشگاهها و مزایای بسیاری که از با انگیزه بودن عاید دانشجویان می شود، افزایش یافته است. بررسی و نقش متغیر هایی که بتواند رابطه بین عوامل انگیزش یادگیری و عملکرد یادگیری رابررسی نماید بسیار حائز اهمیت می باشد و از جمله معایب تحقیقات در این زمینه استفاده از گروههای هدف خاص با حجم نمونه کم می باشد که تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه می کند.