حق بیمه وجهی است که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد تا در مقابل، بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
بررسی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری و راهکار های مقابله با آن با توجه به تجارب کشور های پیشرو

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
40 صفحه
شماره:
459


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

در مورد تاریخ پیدایش بیمه تحقیقات زیادی تاکنون صورت گرفته و نظرات و عقاید متفاوتی ابراز شده است. از مجموع این پژوهشها چنین نتیجه گیری می شود که محققان و تاریخ نویسان تنها در این موضوع اتفاق نظر دارند که قدیمی ترین نوع بیمه، بیمه دریایی است و در اواسط قرون وسطی پا به عرصه وجود نهاده است. سایر انواع بیمه مانند بیمه آتش سوزی، بیمه حوادث و غیره بمراتب جدیدتر بوده و سالها پس از پیدایش بیمه دریایی بوجود آمده است.

در واقع می توان گفت اولین بار صاحبان کشتی و بازرگانانی که مال التجاره خود را از طریق دریا حمل و نقل می کرند با توجه به حوادث و اتفاقات موجود مانند غرق شدن کشتی، طوفان و یا راهزنیهای دریایی و غیره باین فکر افتادند که برای حفظ مایملک خود چاره اندیشی کنند و راههایی برای جبران زیانهای ناشی از این مخاطرات بیابند. پدیده هایی مانند زیان همگانی یا خسارت مشترک (زیان همگانی) و وام دریایی که می توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب نمود در حقیقت مولود وجود این قبیل خطرات و کوشش جهت یافتن راهی برای مقابله با زیانهای احتمالی آنها بوده است. (حاجبی، 1383،27).

یکی از قدیمی ترین انواع بیمه، بیمه حمل کالا است که به روشهای مختلفی انجام می شده است. بیمه باربری از شاخه های با اهمیت بیمه های بازرگانی است. که حجم وسیع جابه جایی کالا و خدمات را تحت پوشش بیمه ای قرار داده است. خرید بیمه باربری در واقع تأمین خسارت وارده به کالا را در صورت تحقق خطر تضمین می نماید. به عبارت دیگر این نوع بیمه تضمینی اطمینان بخش برای صاحبان کالا، فروشندگان کالا و متصدیان حمل و نقل از نظر جبران خسارت است. همچنین از دیدگاه اقتصادی وسیله مناسب و قابل اطمینان جهت حفظ و حراست از سرمایه ها در مقابل خطرات محتمل و غیر قابل پیش بینی است.