پژوهش، به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. به طور کلی پژوهش از سه گام اصلی تشکیل شده است:
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
28 صفحه
شماره:
379


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

روش شناسی تحقیق: پژوهش، به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. به طور کلی پژوهش از سه گام اصلی تشکیل شده است:

1- طرح یک پرسش

2- گردآوری داده ها برای پاسخ به آن پرسش

3- ارائه پاسخی به آن پرسش.

بنابراین پژوهش را می توان این چنین تعریف کرد:

فعالتی نظامند و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که مستلزم راه حلی است. پس پژوهش، اشاره به مجموع گام هایی دارد که هدفش یافتن پاسخ هایی برای مسائل موجود در محیط کاری است. شیوه های پژوهش اشاره به روش ها یا راهکارهایی دارد که به کمک آنها مطالعات پژوهشی انجام می شود (دانایی فرد و همکاران، 1387: 28).

به طور کلی، شیوه های پژوهش در علوم مدیریت و نیز علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد.

دسته بندی پژوهش ها بر اساس هدف تحقیق را به دو منظور مختلف انجام می دهند: نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. پژوهش ها را می توان بر اساس هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم نمود.

تحقیقات بنیادی تحقیقات بنیادی جهت معتبر ساختن نظریه موجود یا درک بیشتر از یک مفهوم یا پدیده است. تحقیقات بنیادی سعی در توسعه مرزهای دانش دارند. برای مثال، تحقیقات بازاریابی بنیادی ممکن است یک فرضیه را در مورد تصمیم گیری با سطح درگیری بالا یا پردازش اطلاعات مشتری مورد آزمون قرار دهد. بیشتر تحقیقات بنیادی در دانشگاه ها انجام می شود (دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده، 1379، ص20).

تحقیقات کاربردی در اغلب موارد، تحقیقات بازاریابی برای درک بهتر بازار، یافتن علت شکست یک استراتژی و کاهش عدم تصمیم گیری مدیریت انجام می شود. کلیه تحقیقاتی که در این زمینه انجام می گیرد، تحقیقات کاربردی نامیده می شوند. بیشتر تحقیقاتی که از طریق کسب و کارها انجام می گیرد کاربردی هستند. در واقع هدف از تحقیق کاربردی، یافتن راه حل برای مشکلی خاص می باشد (دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده، 1389: 20).