از مدتها پیش نقص و نارسایی در مهارتهای حرکتی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. کادسجو وگیلبرگ (1998) همپوشی بین مشکلات توجه و مشکلات حرکتی را مورد بررسی قرار داده و آن را تحت عنوان DAMP (نقص در توجه، کنترل حرکتی و ادراک) مطرح نمودند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
شماره:
367


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

ابزار پژوهش: مقیاس فراستیک ابزار پژوهش آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ بود در سال 1963 توسط فراستیگ به عنوان ابزاری برای شناسایی ناتوانی های ادراک بینایی ساخته شد. مبنای نظری این آزمون، نظریه های ادراکی – حرکتی در حوزة اختلالات یادگیری است. آزمون رشد ادراک بینایی میتواند برای کودکان مهدکودک، آمادگی و پایه اول استفاده شود. این آزمون به طور فردی وگروهی توسط افراد حرفه‌ای که آموزش کافی برای اجرا و نمره گذاری آن دیده‌اند اجرا می‌شود. هنجارهای به دست آمده از اجرای گروهی این آزمون که از کودکان عادی 4 تا 8 ساله به دست آمده است با فاصله های 4/1 سال در اختیار است(فراستیگ و همکاران، 1375).

آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ دارای پنج خرده آزمون است که عبارت اند از:

خرده آزمون1: هماهنگی حرکتی چشم: (زمن ارائه : 15 الی 20دقیقه) این خرده آزمون میزان هماهنگی چشم و دست کودک را ارزیابی می‌کند و دارای 16 پرسش است که به اشکال مختلف ارائه میشود. در بخش اول، خطوط موازی با فواصل مختلف از یکدیگر به کودک ارائه میشود و کودک بایستی بین این خطوط یک خط راست بکشد. در بخش دوم به کودک ارائه میشود و کودک بایستی بین این خطوط یک خط راست بکشد. در بخش دوم، همین خطوط به صورت منحنی یا زوایه‌دار ارائه میشوند و در پرسش‌های پایانی 2 یا 3 نقطه ارائه و از آزمودنی خواسته میشود که یک نقطة را به نقطه دیگر به طور مستقیم و از راست به چپ(با توجه به جهت نوشتن در زبان فارسی) متصل کند. در ضمن باید به آزمودنی ها گفته شودکه در طول کشیدن خط قلم خود را از روی کاغذ بر ندارند. هر گونه تماس خط کودک و یا بیرون زدگی از دیواره‌ها در نمره گذاری تاثیر دارد.

خرده آزمون 2: شکل و زمینه: (زمان ارائه : 15 الی 20دقیقه) در این خرده آزمون اشکال مختلف در زمینه‌هایی ارائه میشوند که به ترتیب پیچیده‌تر میشوند و آزمودنی بایستی شکل و زمینه را از یکدیگر متمایز کند. این خرده آزمون شامل هشت پرسش است که در دو بخش الف و ب ارائه شده است. دشواری پرسش‌ها به ترتیب بیشتر میشود. در این پرسش‌ها ابتدا به کودک یک کارت که شامل یک شکل خاص مانند مثلث، مستطیل، ماه یا ستاره است نشان داده میشود و سپس از آزمودنی خواسته میشود تا شکل را در یک زمینة پیچیده تشخیص دهد و خطوط آن را با مداد رنگی (که رنگ آن توسط آزمونگر مشخص میشود) پر رنگ کند.

خرده آزمون 3: ثبات شکل: (زمان ارائه: 10 دقیقه) این خرده آزمون از دو بخش الف و ب تشکیل شده که در هر دو بخش، مجموعه ای از اشکال هندسی در اندازه ها و زمینه‌های مختلف ارائه شده است. در هر بخش ابتدا به آزمودنی کارتی نشان داده میشود که حاوی یک شکل (مانند دایره) است، سپس از او خواسته میشود که اشکال مورد نظر را در صفحه بیابد و خطوط آنها را پررنگ کند. مسلماً، آزمودنی هر اندازه شکل‌های بیشتری را پیدا کند، نمرة بالاتری کسب خواهد کرد.

خرده آزمون4: وضعیت در فضا: (زمان ارائه: 5 دقیقه) شامل هشت پرسش است که در دو بخش چهار پرسشی ارائه میشود. در بخش اول، چند شکل به آزمودنی ارائه میشود که یکی از آنها با بقیه تفاوت دارد. در بخش دوم، در هر پرسش 5 شکل در یک ردیف ارائه و از آزمودنی خواسته میشود تا شکلی را تشخیص دهد که شبیه شکل اول است.

خرده آزمون5: روابط فضایی: (زمان ارائه: 5 الی 10دقیقه) این خرده آزمون هشت پرسش دارد که در هر پرسش از آزمودنی خواسته میشود که همان نقاطی را که در سمت چپ تصویر به هم متصل شده‌اند درسمت راست به هم وصل نماید و یا همانند طرح سمت چپ را در سمت راست ترسیم کند. پرسش‌ها در این خرده آزمون به ترتیب دشوارتر میشوند.