جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


عنوان این پروپوزال:
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت كاركنان از قوانین داخلی شركت ...

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
32 صفحه
شماره:
313


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

در بین منابع و امکانات سازمان، منابع انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه به این منبع مهم سازمان، جامعه را در رسیدن به اهداف خود یاری میرساند. منابع انسانی متعهد و پایبند به اهداف و ارزشهای سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است. لذا این شاخص مهم باعث افزایش اثر‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی و کارآیی سازمان شده و پیشرفت و ترقی جامعه را به‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌داشت. در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد، مهم و شایان توجه است. یکی از این موارد آگاهی سازمانی است. چنانچه منابع انسانی بتواند به صورت بهینه از اطلاعیه ها، دستورالعملها ، مصوبات و بخشنامه های مربوط به ارائه تسهیلات شغلی خود مطلع شود خواهد توانست احساس خوشایند تری نسبت به سازمان و محیط كاری خود دست یابد و در نتیجه احساس تعهد و تعلق خاطر بسیاری نسبت به آن نشان خواهد داد و از سوی دیگر سازمان نیز بهتر به هدف های خودش می رسد. آگاهی سازمانی را می توان در دوجنبه بررسی کرد، یکی آگاهی از اهداف سازمانی و دیگری آگاهی از وسایل رسیدن به این اهداف. در این بین اگر هماهنگی کامل بین این دو وجود نداشته باشد؛ هم کارمندان رضایت کامل را نخواهند داشت و هم سازمان در رسیدن به اهدافش دچار مشکل می گردد و کارکردهای اصلی خود را به درستی انجام نمی دهد.