جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


عنوان این پروپوزال:
اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
15 صفحه
شماره:
309


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

ادامه حیات و موفقیت کسب و کارهای آنلاین به جذب و حفظ مشتریان بستگی دارد. به همین دلیل پژوهش در زمینه رفتار آنلاین مصرف کننده و شناخت و بررسی انگیزه های خرید آنلاین به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کننده و بررسی میزان اهمیت و تأثیر عوامل انگیزشی بر فرآیند خرید آنلاین حائز اهمیت است. از این رو، امروزه تحقیقات و پژوهش ها در موضوع پذیرش خرید آنلاین از جانب مصرف کننده مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که پیدایش فروشگاه های اینترنتی به چند سال اخیر باز می گردد، به همین دلیل می توان گفت که در خیلی از کشورها از جمله کشور ما خرید اینترنتی یک پدیده نسبتاً جدید است و مراحل اولیه رشد خود را طی می کند و همچنین فروشگاه های اینترنتی کشور ما توجه کمی به به عوامل مؤثر بر خرید آنی آنلاین دارند. به همین خاطر خلأهای تحقیقاتی در این زمینه به روشنی مشهود است و باید تحقیقات و پژوهش های گسترده ای در مورد عوامل مؤثر بر خرید آنی آنلاین صورت گیرد.