ضرورت توسعه آموزشهای کاردانش به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
کارایی درونی - مدارس کاردانش
عنوان دقیق پروپوزال در فایل اصلی آمده است که پس از خرید قابل مشاهده است.
سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
27 صفحه
شماره:
327


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

می توان پروپوزال های آماده رشته ی مدیریت را از سایت های اینترنتی معتبر خریداری کرد. رشته ی مدیریت رشته ی بسیار گسترده ایست که حاوی مطالب بسیار مفیدی است. دانشجویانی که در رشته ی مدیریت تحصیل می کنند آینده ی شغلی مناسبی خواهند داشت اگر بتوانند شیوه ها و تکنیک های جدید مدیریتی را بیاموزند. با آموختن این شیوه های و تکنیک ها و به کارگیری آنها در زمینه های شغلی می توان آینده ی روشنی را رقم زد. کافیت دانشجویان از زمان تحصیل اشتیاق به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه داشته باشند. ضرورت توسعه آموزشهای کاردانش به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست.

تأمین نیروی متخصص و ماهر برای هر کشوری ضرورتی امکان ناپذیر است که بدون توجه به آن سرمایه گذاری های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت. به همین دلیل از عواملی که سالهاست مانع تحقق واقعی اهداف برنامه های اقتصادی و اجتماعی شده، فقدان یا کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای کشور بوده است که البته وزارت آموزش و پرورش، تربیت و تأمین آن را به طور گسترده به عهده دارد. تحول در نظام آموزشی دوره متوسطه به رغم اهداف متعددی که برای آن منظور شده، در نهایت متوجه تأمین و پر کردن خلاء نیروهای ماهر و متخصص در بخش میانی بازار کار با نگرش واقع بینانه نسبت به اجرای برنامه های توسعه در کشور است. در حقیقت، افراد به شرطی می توانند در بازار کار رقابت کنند که در فناوری های نوین مهارت داشته و از مهارتهای تخصصی برخوردار باشند. معمولا نظام آموزش حرفه ای هر کشور مانند یک نهاد، مسؤل آماده سازی افراد برای کار قلمداد می شود. تا اواخر قرن نوزدهم آموزش حرفه ای در اروپا به سه روش رواج یافته بود.