افزایش تعاملات بین المللی دنیا را به دهکده جهانی تبدیل کرده است و سازمانها برای بقا و رشد خود چاره ای ندارند مگر آن که به انواعی از ابزارهای توسعه و بالندگی مجهز باشند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
توسعه منابع انسانی - توانمندسازی کارکنان
عنوان دقیق پروپوزال در فایل اصلی آمده است که پس از خرید قابل مشاهده است.
سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
23 صفحه
شماره:
317


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

دانشجویان رشته ی مدیریت برای خرید پروپوزال روش تلفیق نمی توانند سایت اعتماد داشته باشند مدیریت یعنی به کارگیری موثر و کارآمد از منابع انسانی در راه برنامه‌ریزی, سازماندهی و هدایت و کنترل برای رسیدن به اهداف سازمان .دانشجویانی که در این رشته تحصیل می کنند با جزئیات این به کارگیری آشنا می‌شوند. بایستی به این نکته توجه داشت که به کارگیری موثر و کارآمد از منابع انسانی بایستی مورد قبول نظام ارزشی باشد که دانشجویان با موارد و گزینه‌های نظام ارزشی آشنا خواهند شد و می توانند با رعایت این موارد به یک مدیر خوب تبدیل شوند.

افزایش تعاملات بین المللی دنیا را به دهکده جهانی تبدیل کرده است و سازمانها برای بقا و رشد خود چاره ای ندارند مگر آن که به انواعی از ابزارهای توسعه و بالندگی مجهز باشند. امروزه با توجه به درجه اهمیت و وسعت تاثیرگذاری منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین‌ سرمایه، عامل اصلی تولید و ایجادکننده مزیت رقابتی پایدار در سازمان، برنامه‌ریزی جامع‌ و منسجم برای توسعه منابع انسانی به موازات برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان ضروری‌ می‌باشد. دیدگاه های جدید نیروی انسانی را به عنوان سرمایه انسانی و فکری تلقی می‌کنند. هنگامی‌که نگاه خود را به منابع انسانی تغییر دهیم و آنها را به عنوان سرمایه و دارایی سازمان مورد توجه قرار دهیم، باید در خصوص این سرمایه و شیوه های توسعه، پرورش و توانمندسازی آنها نیز استراتژی های مناسبی را تدوین و اجرا نماییم. توانمندسازی کارکنان یک ابزار ضروری مدیریتی است که می توان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری مورد استفاده قرار داد و محور اصلی توسعه و پیشرفت سازمانهای آینده بهره مندی از منابع انسانی توانمند است.