دانشجویانی که در رشته مدیریت بازاریابی در حال تحصیل است می‌توانند پروپوزال آماده خود را به صورت نمونه مشاهده کنند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
عملکرد شرکت – بازارگرایی - نوآوری
عنوان دقیق پروپوزال در فایل اصلی آمده است که پس از خرید قابل مشاهده است.
سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
27 صفحه
شماره:
266


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

دانشجویانی که در رشته مدیریت بازاریابی در حال تحصیل است می‌توانند پروپوزال آماده خود را به صورت نمونه مشاهده کنند. بازاریابی یکی از شاخه های رشته مدیریت می باشد که در هر بازاری کاربرد دارد و قابل اجرا است ؛به همین دلیل دانشجویانی که در این رشته فارغ التحصیل می شوند از امنیت شغلی نسبتا خوبی در مقایسه با دیگر دانشجویان در دیگر رشته ها دارند. بازاریابی فقط ایجاد تقاضا برای محصول نمی‌باشد بلکه به طیف وسیعی از فعالیت‌ها کلمه بازاریابی را اطلاق می دهیم .رشته بازاریابی از تحقیقات بازاریابی ,برنامه ریزی ,اجرا و کنترل تقاضا تشکیل میشود و دانشجویان بایستی به تمام این بخش‌ها اهمیت ویژه ای بدهند.

بررسی عملکرد سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا به وسیله این عامل مدیریت می‌تواند مطمئن باشد که سازمان عملکرد بهتری دارد یا نه ، با وجود اهمیت عملکرد و ارزیابی آن پی بردن به عوامل مؤّثر و مرتبط با آن نیز دارای اهمیت است زیرا با دانستن رابطه میزان و شدّت ارتباط عوامل مؤّثر بر عملکرد می‌توان با تغییر و دستکاری آنها عملکرد را بهبود بخشید و در جهت رشد سازمان گام برداشت . درحقیقت ارزیابی عملکردشرکت ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعّالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معّین وهمچنین شناخت متغیرهای تأثیرگذار برآن از فرآیندهای مهم و راهبردی محسوب می شوندکه ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان ، نقش قابل توجّهی در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت شرکت ها دارد.. شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ استان گیلان جهت بقا در صحنه ی رقابت و به منظور اثر بخشی بیشتر ، نیازمند آن هستند که مستمراً عملکرد خود را بهبود بخشیده و این هم ، مستلزم شناخت انواع استراتژی ها و از جمله استراتژی های بازار محوری ، مزیت رقابتی و نوآوری است