اگر درسطح فضای مجازی جست وجوی سریعی داشته باشیم سایت های بسیار زیادی را مشاهده می کنیم که گزینه ی دانلود پروپوزال رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد را دارند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
ارزش ویژه برند -گردشگری
عنوان دقیق پروپوزال در فایل اصلی آمده است که پس از خرید قابل مشاهده است.
سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
40 صفحه
شماره:
261


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

اگر درسطح فضای مجازی جست وجوی سریعی داشته باشیم سایت های بسیار زیادی را مشاهده می کنیم که گزینه ی دانلود پروپوزال رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد را دارند. دانشجویانی که در رشته مدیریت تحصیل می کنند در طول دوران تحصیل به کارگیری موثر و کارآمد از منابع انسانی را در برنامه ریزی ,سازماندهی و هدایت و کنترل جهت حصول اهداف سازمان فرا خواهند گرفت. البته بایستی دانشجویان توجه داشته باشند که به کار گیری از منابع انسانی بایستی مورد قبول نظام ارزشی باشد. دانشجویان در طول دوران تحصیل با این جزئیات و واژه های اختصاصی بیشتر آشنا خواهند شد.

اهمیت برندها به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه های بسیاری از سازمان های بزرگ بخصوص سازمان های خدماتی(به دلیل تولید محصولات ناملموس) باعث شده است در دهه های اخیر نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه بازاریابی را به خود جلب نماید. و به همین دلیل پژوهش های زیادی در مورد این مفهوم بازاریابی صورت پذیرفته است که به نوعی هر یک مکمل دیگری می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق، مدیران بازاریابی را قادر خواهد ساخت تا عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه بالاتر برای برندهایشان را از دیدگاه مصرف کننده بشناسد تا بتوانند در جهت استفاده سریع تر آن عمل نمایند.ارزش ویژه برند منبعی از مزیت رقابتی می باشد که آسیب پذیری شر کت را در برابر بحران ها و رقبا کاهش می دهد و همچنین ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه شرکت تاثیر گذاشته و سودها و جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.