در بسیاری از سایت های دانشجویی امکان دانلود پروپوزال رشته های مختلف مدیریت فراهم آمده است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
مدل های رقابتی - شرکت های بیمه
عنوان دقیق پروپوزال در فایل اصلی آمده است که پس از خرید قابل مشاهده است.
سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
شماره:
258


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

در بسیاری از سایت های دانشجویی امکان دانلود پروپوزال رشته های مختلف مدیریت فراهم آمده است. بیشتردانشجویانی که قصد اشتغال به کار در آینده نه چندان دور را دارند رشته مدیریت را برای تحصیل در دانشگاه انتخاب می کنند؛ زیرا بازار کار این رشته نسبت به رشته‌های دیگر دانشگاهی بسیار گرم ترمی باشد. دانشجویانی که رشته مدیریت را برای تحصیل خود انتخاب کرده اند بایستی توجه داشته باشند که تنها گذراندن و پاس کردن دروس ارائه شده توسط دانشگاه برای آینده شغلی شان کافی نخواهد بود وباید به طور جدی روی خصوصیت مدیریت خود کار کنند.

در این تحقیق از متغیرهای ورود شرکت های تازه واردبه صنعت بیمه ،خودبیمه گری ،قدرت چانه زنی بیمه گذاران ،قدرت چانه زنی بیمه گران ، رقابت میان شرکت های بیمه به عنوان متغیر مستقل و فعالیت شرکت های بیمه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند .

تعریف واژه هاو اصطلاحات: 1) مزیت رقابتی : مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند. 2) بیمه گذار : شخصی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد میکند. در بیمه های اموال و مسئولیت بیمه گذار مشخص است، اما در بیمه های اشخاص گاهی بیمه گذار یک شخص یا یک موسسه است و بیمه شدگان، اشخاص دیگری میباشند. 3) بیمه‌گر : بیمه‌گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد.