اگر دانشجوی رشته مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی هستید می توانید پروپوزال رشته خود را ازسایت ما دانلود کنید.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
آمادگی الکترونیکی
عنوان دقیق پروپوزال در فایل اصلی آمده است که پس از خرید قابل مشاهده است.
سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
26 صفحه
شماره:
236


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

اگر دانشجوی رشته مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی هستید می توانید پروپوزال رشته خود را ازسایت ما دانلود کنید. رشته مدیریت بازاریابی از تحقیقات بازاریابی, برنامه ریزی, اجرا و کنترل تقاضا تشکیل می شود .دانشجویانی که در رشته مدیریت بازاریابی تحصیل می کنند بایستی این توانایی را کسب کنند که بتوانند ازعهده ی این قسمت های رشته مدیریت بازرگانی بر بیایند. واحد بازاریابی فقط فروش و جذب مشتری نیست بلکه فروش و جذب مشتری از کارهای عمده ی این رشته می باشد. با توجه به این نکته دانشجویان رشته مدیریت بازاریابی بایستی در تمام قسمت های رشته بازاریابی توانایی و مهارت کسب کنند .

جوامع و سازمان های امروزی برای رويارويی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جديد، نیاز دارند تا به تحلیل شرايط و ارزيابی وضعیت موجود خويش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و اين تحلیل را مبنای برنامه ريزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الكترونیكی و ابزارهای سنجش آن اين فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خويش را شناخته و زمینه پذيرش اين فناوریها را فراهم کنند. اكثر مديران به توانايي و قابليت هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات واقفند و آن را ناجي سازمان خويش مي دانند، ليكن مهمترين چالش پيش روي آنها كنترل و مهار قدرت فناوري ارتباطات و اطلاعات در چارچوب اهداف سازمان است. چرا كه بكارگيري فاوا بدون تجزيه و تحليل فرصتها و تهديدهاي احتمالي ناشي از بكارگيري آن و سنجش نقاط قوت و ضعف داخلي نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد، بلكه آن را حادتر خواهد نمود. . آمادگي الكترونيك به عنوان يك ابزار تجزيه و تحليل محيطي، فرصتها و تهديدهاي محيط را شناسايي كرده و با بيان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگويي از ميزان آمادگي الكترونيك آنها ارائه مي نمايد.