اگر دانشجوی رشته مدیریت بازاریابی هستید می توانید پروپوزال رشته خود را به آسانی از سایت دانلود کنید.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
صادرات - مدل الماس پورتر
عنوان دقیق پروپوزال در فایل اصلی آمده است که پس از خرید قابل مشاهده است.
سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
55 صفحه
شماره:
237


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

اگر دانشجوی رشته مدیریت بازاریابی هستید می توانید پروپوزال رشته خود را به آسانی از سایت دانلود کنید. دانشجویانی که رشته مدیریت بازاریابی را برای تحصیل خود انتخاب می کنند به علت اینکه بازاریابی در هر بازاری کاربرد دارد و قابل اجرا میباشد نسبتا دارای امنیت شغلی خوبی خواهند بود. دانشجویان رشته مدیریت بازاریابی مانند دیگر دانشجویان فرصت را خواهند داشت که به هنگام ارائه پایان نامه به اساتید خویش ,مطالعه و تحقیق و بررسی فرازمینه ای نسبت به این رشته داشته باشند تا بتوانند بیشتر از پیش با رشته خود آشنا شوند.

با توجه به اینکه جغرافياي كشور از نظر آب و هوا و زيست منطقه‌اي كاملا متنوع مي باشد و لزوم بررسي مناطق مختلف كشور به صورت مستقل امري اجتناب ناپذير است و نیز پتانسيلهاي موجود در قسمتهاي شمالی كشور از جمله استان گیلان، تدوين يك برنامه مدون درون استاني با ديد کل نگر در اين استان از ابزارهاي توسعه استان گیلان و در نتيجه كشور مي‌باشد. از طرف ديگر، بحث رقابت‌پذيري يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي تجارت و فعاليت در محيط پويا و رقابتي امروز است. نظريه‌اي كه بتواند بیشتر نيازها و شرايط فوق را پاسخگو باشد، مدل "الماس مزيت رقابت ملي" مايكل پورتر است. در نهایت این پرسش مطرح می شود که "عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان با توجه به مدل الماس پورتر کدامند؟" نتایج حاصل از پاسخ به این پرسش اساسی به انتخاب استراتژی مناسب و تقویت ابعاد موثر بر توسعه صادرات برنج گیلان در چهارچوب مورد بررسی به ربودن گوی رقابت از رقبا در بازارهای بین المللی خواهد انجامید.