پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی بر اساس الگوی هافمن: طرحريزی جلسه به جلسه با توجه به الگویی مفهومی و عناصری که در فصول قبلی مطرح شد، این پکیج اصول جلسه به جلسهای را برای درمان ارائه می کند.

مشخصات « پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی بر اساس الگوی هافمن »
تعداد صفحه (B lotus 14): 24 صفحه
نوع فایل: word کد Ptk53

توجه : این پروتکل در هیچ سایت دیگری منتشر نشده است.

یک دوره درمان استاندارد حدود ۱۲ تا ۱۶ هفته طول میکشد. درمان می تواند هم به صورت جلسات فردی یک ساعته و هم به صورت جلسات گروهی دو و نیم ساعته اجرا شود (با دو درمانگر و چهار تا شش نفر برای هر گروه). درمان گروهی علاوه بر مزیت های زیادی که نسبت به درمان فردی دارد، درمانجویان را با یک سری چالش های منحصر به فردی هم روبرو میسازد. از جمله مزیتهای گروه این است که افراد را برای مواجهه با موقعیتهای اجتماعی آماده میسازد. گروه برای درمانجویان عرصه ای فراهم می کند تا بدین وسیله مخاطبانی به دست آورند که به آنها نوعی بازخورد ارائه دهند؛ به علاوه، گروه فرصتی فراهم می کند تا درمانجویان به بحثهای حمایتی بپردازند. گذشته از این که گروه فرصتهای فراوانی را برای یادگیری از دیگران (و درک ماهیت کلی افکار منفی و انتظارات اجتماعی خود شکن و سوگیریهای تفسیری) فراهم می کند، درمان گروهی بر روی مواردی تمرکز می کند که در درمانهای فردی نیز وجود دارد. همان طور که بعداً به تفصیل بیان خواهد شد، در درمان فردی همچنین حضور افراد دیگر(افرادی که بتوانند به عنوان مخاطبی برای مواجهه اجتماعی عمل کنند) یا مواجهه های عمومی (مانند خریدن یک سی دی و برگرداندن آن به فروشنده) که حضور افراد دیگر لازم نیست اما حضور در بیرون از مطب درمانگر لازم است، ضرورت دارد. در این پکیج، تمرکز عمده ما بر روی درمان در بافت گروهی است، با این وجود، پیش نویسی درمانی می تواند با تغییراتی جزئی برای درمان فردی هم به کار رود. به خاطر تمرکز ما بر پسخوراند عینی و استفاده از اهداف عینی برای مواجهه، پیشنهاد می شود که در اداره درمان از تخته سفید استفاده شود. این تخته سفید می تواند برای توضیح دادن جنبه های مدل درمانی مربوط به این اختلال، نوشتن افکار نارسازگار خاص به منظور رسیدگی و توجه کردن به آنها، عملیاتی کردن اهداف برای مواجهه (به گونه ای که به بازبینی بعد از مواجهه کمک کند) یا استخراج الگوی نشانگان اضطرابی که توسط مراجع تجربه می شود، به کار رود. طرح ریزی کلی هدف دو جلسه اولی درمان به طور خاصی، ایجاد الگوی مفهومی است که به جلسات بعدی درمان کمک می کند. در طول این دو جلسه، با توجه خاصی به ساختار تمرین مواجهه، به مراجعان منطق درمان معرفی می شود. در این جلسات درمانگر هدایت کننده تر عمل می کند، برای مراجعان الگوی درمانی را ارائه می کند و عناصر تمرینات مواجهه و تعامل بین اعضای گروه را سازمان میدهد. در جلسات بعد، درمانگر این مسئولیت پذیری را به اعضای گروه انتقال میدهد. پسخوراند دادن در مورد مواجهه، آموزش دادن در مورد سوگیری های شناختی، و در نظر گرفتن مهارتهای اجتماعی به طور فزایندی ای مسئولیت اعضای گروه میشود. طول جلسات دوم تا ششم از هر یک از اعضای گروه خواسته می شود که مواجهه ها را انجام دهند، از سایر اعضای گروه پسخوراند دریافت کنند و نوار ثبت شده از مواجههای را که انجام داده اند را تماشا کنند. در اکثر موقعیتهای گروهی، برای مواجهه از سخنرانی کوتاه استفاده می شود. به طور کلی این سخنرانی ها در مورد مهمتر برن سلسله مراتبی است که ; قبل برای مراجعان تشکیل شده است 9 بنابراین، می تواند روش بسیار خوبی برای آموزش الگوی درمان اعضای گروه باشد.

 خرید آنلاین و دانلود فوری این محصول (این محصول در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

79000 تومان

با نخفیف : 58000 تومان

خرید آنلاین و دانلود فوری این محصول

ارسال سریع پیام

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::
شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام
 

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام