مشخصات « ساخت و اعتباريابي پرسشنامه شوخ طبعي (SHQ) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد صفحه: 14 صفحه
نوع فایل: pdf کد POI10

پايايي پرسشنامه نيز بهوسيلة محاسبة شاخصهاي پايايي (همساني دروني و بازآزمايي) مورد سنجش قرار گرفت. در سنجش پايايي پرسشنامه با روش همساني، ضرايب همبستگي بين 0 براي كل پرسشنامه بهدست آمد. همچنين، پايايي پرسشنامه / 0 براي ابعاد، و 92 / 0/74 تا 80 0 براي كل / 0 براي ابعاد و 86 / 0 تا 89 / با روش بازآزمايي و در فاصلة زماني 21 روز، بين 77 پرسشنامه بهدست آمد. اين يافتهها با ساير پرسشنامهها و مقياسهاي شوخطبعي كه توسط محققان ديگر (مارتين، 1996 ؛ تورسون و پاول، 1996 ؛ تورسون و همكاران، 1997 ؛ مارتين و همكاران، 2003 ؛ و مولوي و قرائي، 1382 ) ساخته شده است، هماهنگ و همسو است. بهطور خلاصه آنكه، در تحقيق حاضر ويژگيهاي روانسنجي مناسب و صحت ساختار عاملي ميتوان براي سنجش برخي از ابعاد SHQ پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت. در نتيجه، از شوخطبعي از قبيل لذت از شوخي، خنده، شوخي كلامي، شوخطبعي در روابط اجتماعي، و شوخ طبعي در شرايط استرس آور استفاده كرد. همچنين، با توجه به اينكه بين شوخطبعي و ابعاد آن با طيف وسيعي از ويژگيهاي مثبت جسماني، رواني، شناختي و اجتماعي، و بهبود ،( برخي از بيماريهاي جسمي و رواني از قبيل فشار خون (لفكورت و همكاران، 1997 بيمارىهاى قلبى (سلتانوف، 1999 )، سرطان (جاشوآ و همكاران، 2005 )، اسكيزوفرني (جلكوف و همكاران، 1994 )، اختلالات خُلقي (دنزر و همكاران، 1990 )، اختلالات اضطرابي (وايت و وينزلبرگ، 1992 ) و اختلال شخصيت ضد اجتماعى (مارتنز، 2004 ) رابطه وجود دارد، بنابراين ميتوان به عنوان ابزاري مؤثر در جهت آگاهي يافتن از ميزان شوخطبعي افراد استفاده SHQ از نمود و به اين ترتيب، در صورت عدم وجود شوخطبعي در افراد، با راهبردهايي مناسب، شوخطبعي را در آنها افزايش و بهدنبال آن، سلامت جسمي و رواني را در آنان ارتقاء داد. از طرف ديگر، با توجه به نقش شوخطبعي در محيطهاي مختلف شغلي (مكگى، 1999 ) و افراد SHQ آموزشي (هيل، 1988 ؛ مكموريس و همكاران، 1985 ) ميتوان با استفاده از شوخطبع را شناسايي كرد و با تشويق آنها، گامي مؤثر در جهت افزايش اين ويژگي در بين ساير افراد برداشت.


دانلود این پرسشنامه به همراه تمامی پرسشنامه های دیگر این سایت (1060 پرسشنامه)

با پرداخت مبلغی جزئی همه پرسشنامه های سایت را رایگان دانلود کنید! (هر پرسشنامه 24 تومان)

قیمت با تخفیف بسیار ویژه: 28000 تومان

 پس از پرداخت آنلاین وجه، امکان دانلود فوری همه پرسشنامه های سایت در اختیار شما قرار می گیرد.

دقت کنید این مبلغ برای همه پرسشنامه های سایت می باشد. برای فروش تکی و یک پرسشنامه نیست.

   لیست پرسشنامه های سایت


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

توضیحات تکمیلی:

هدیه ای ویژه از مجموعه ایران پژوهش برای محققان، اساتید و دانشجویان گرامی:

شما می توانید با پرداخت فقط 28000 تومان تمامی پرسشنامه های سایت ایران پژوهش را سریع دانلود کنید و در کامپیوترتان ذخیره کنید. به همین سادگی!

شما می توانید ، هر پرسشنامه ای را که تمایل داشتید به رایگان و تنها با یک کلیک دانلود نمایید.

مراحل ساده برای خرید :

1- وارد کردن مشخصات و پرداخت آنلاین مبلغ:

2- پس از پرداخت بلافاصله می توانید پرسشنامه ها را دانلود نمایید.

نکته مهم: این امکان ویژه در هیچ سایت یا مرکزی ارائه نشده است

نام و مشخصات پرسشنامه های سایتهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901