مشخصات « پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران/ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 36 سوالی
نوع فایل: pdf کد POA29

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنطیم هیجان توسط گرنفسکی و همکاران ) 2111 ( ساخته شده استت کته 36 آیتتم دارد. پاسخگویی به هر یک از آیتم های آن به صورت مقیاس لیکرت پنج درجه ای ) 1= تقریبا هرگز، تا 5= همیشه( می باشد. این پرسشنامه دارای 2 راهبرد مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و 9 زیر مقیاس است، که در راهبردهای شناختی منفی تنظتیم هیجان دامنهی نمرات از 1 تا 81 میباشد و در راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان دامنهی نمرات از 1 تا 111 متی باشتد. پنج زیر مقیاس این پرسش نامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت و چهار زیر مقیاس دیگر راهبردهای شناختی تنظتیم هیجان منفی هستند : الف( راهبردهای تنظیم هیجان شناختی مثبت: این شیوه مقابله شامل 5 زیر مقیاس می باشتد و راهبترد های مقابله ای بهنجار محسوب می شوند که عبارتند از: 1. پذیرش:

 


دانلود این پرسشنامه به همراه تمامی پرسشنامه های دیگر این سایت (1060 پرسشنامه)

با پرداخت مبلغی جزئی همه پرسشنامه های سایت را رایگان دانلود کنید! (هر پرسشنامه 17 تومان)

قیمت با تخفیف بسیار ویژه: 18500 تومان

 پس از پرداخت آنلاین وجه، امکان دانلود فوری همه پرسشنامه های سایت در اختیار شما قرار می گیرد.

دقت کنید این مبلغ برای همه پرسشنامه های سایت می باشد. برای فروش تکی و یک پرسشنامه نیست.

   لیست پرسشنامه های سایت


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

توضیحات تکمیلی:

هدیه ای ویژه از مجموعه ایران پژوهش برای محققان، اساتید و دانشجویان گرامی:

شما می توانید با پرداخت فقط 18500 تومان تمامی پرسشنامه های سایت ایران پژوهش را سریع دانلود کنید و در کامپیوترتان ذخیره کنید. به همین سادگی!

شما می توانید ، هر پرسشنامه ای را که تمایل داشتید به رایگان و تنها با یک کلیک دانلود نمایید.

مراحل ساده برای خرید :

1- وارد کردن مشخصات و پرداخت آنلاین مبلغ:

2- پس از پرداخت بلافاصله می توانید پرسشنامه ها را دانلود نمایید.

نکته مهم: این امکان ویژه در هیچ سایت یا مرکزی ارائه نشده است

نام و مشخصات پرسشنامه های سایت

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه