از اینکه پرسشنامه های مورد نظر خود را از ایران پژوهش تهیه می کنید متشکریم.

 

دانلود پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

دانلود پرسشنامه مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

دانلود پرسشنامه مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو

دانلود پرسشنامه مقياس مهار افراطی - خصومت (O – H)

پکیج پذیرش و تعهد برای درمان وسواس

دانلود مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

دانلود پرسشنامه مقیاس مثلث عشق STLS

دانلود پرسشنامه مقیاس گرایش جنسیتی

دانلود پرسشنامه مقیاس کنار آمدن با خود

دانلود مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

دانلود مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه

دانلود مقیاس سنجش کانرز فرم والدین

دانلود مقیاس سنجش کانرز فرم معلم

دانلود مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی

دانلود مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

دانلود مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)

دانلود مقیاس خشم چند بعدی 38 ماده

دانلود مقیاس حمایت اجتماعی (MOS)

دانلود مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان

دانلود مقیاس چندبعدی اضطراب كودكان

دانلود پرسشنامه مقیاس پرخوری

دانلود پرسشنامه مقیاس بررسی تعویق دانشجویان

دانلود مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

دانلود مقیاس افسردگی زونگ

دانلود مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

دانلود ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)

دانلود مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS)

دانلود پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت

دانلود مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

دانلود مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان کودرون

دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)

دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی (TPS)

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر)

دانلود پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI

دانلود پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولیه

دانلود پرسشنامه مشكلات یادگیری كلورادو (CLDQ)

دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم بلند انریچ

دانلود پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

دانلود شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

دانلود سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر

دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور

دانلود پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج

دانلود رهنمود های نمره گذاری پرسشنامه موقعیت های زناشوئی (MSS)

دانلود پرسشنامه استاندارد دینداری

دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی

دانلود حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر

دانلود پرسشنامه چک لیست اصلاح شده اتیسم طفولیت

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

دانلود پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی

دانلود پرسشنامه شخصیت كالیفرنیا

دانلود پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

دانلود پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ)

دانلود پرسشنامه امیدواری میلر

دانلود مقیاس خود کارآمدی شرر

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همكاران

دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)

دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران

دانلود مقیاس هوش هیجانی 33 آیتمی

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شث

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی

دانلود پرسشنامه کمالگرایی هیل

دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)

دانلود مقیاس هیجان خواهی زاكرمن فرم پنجم

دانلود پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی (2001)

دانلود پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر

دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی

دانلود پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی

دانلود پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

دانلود پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ

دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

دانلود پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R)

دانلود پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

دانلود پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

دانلود پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

دانلود پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 )

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

دانلود مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)

دانلود پرسشنامه مقیاس عشق

دانلود پرسشنامه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دانلود پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)

دانلود پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

دانلود پرسشنامه گرایش به مصرف مواد

دانلود مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS)

دانلود پرسشنامه گذشت

دانلود فرم کوتاه پرسشنامه زمینه یابی سلامت

دانلود پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی سنجش کلی

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

دانلود فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)

دانلود پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس

دانلود پرسشنامه عوامل مؤثر در گرايش به اعتياد

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دانلود پرسشنامه علاقه به ریاضی

دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

دانلود پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی

دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه

دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ

دانلود پرسشنامه طرح واره نقص شرم یانگ

دانلود پرسشنامه طرح واره محرومیت هیجانی یانگ

دانلود پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ

دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی - بدرفتاری یانگ

دانلود پرسشنامه طرح واره اطاعت یانگ

دانلود پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن

دانلود پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر

دانلود پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

دانلود پرسشنامه شیوه زندگی

دانلود پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات

دانلود پرسشنامه شكست های شناختی شغلی

دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)

دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

دانلود پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

دانلود پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

دانلود پرسشنامه شادی و نشاط

دانلود پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین

دانلود پرسشنامه سنجش رضايت از رشته تحصيلي

دانلود پرسشنامه سنجش دعاها

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

دانلود پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

دانلود پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

دانلود پرسشنامه استاندارد شده وجدان کاری کاستا و مک کرای

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

دانلود پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر CISS-SF

دانلود پرسشنامه حالت فراشناختی انیل و عابدی

دانلود پرسشنامه توانایی شناختی

دانلود پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس

دانلود پرسشنامه سبک هویت

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت حسنی

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

دانلود پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

دانلود پرسشنامه سبک رهبری (سازمان)

دانلود پرسشنامه همام 119 ماده

دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

دانلود پرسشنامه مقیاس اتیسم بهر بزرگسال

دانلود پرسشنامه سخت کوشی 45 ماده ای

دانلود پرسشنامه دین داری

دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

دانلود پرسشنامه صمیمیت – کناره جویی اریکسون

دانلود پرسشنامه سازگاری بل

دانلود پرسشنامه مقیاس کنترل درونی راتر

دانلود پرسشنامه سبک رهبری

دانلود پرسشنامه سبک های شناختی

دانلود پرسشنامه سبك مسأله گشايي

دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه

دانلود پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست برای معلمان

دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

دانلود ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ مقیاس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS

دانلود پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس

دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

دانلود پرسشنامه روحیه معلمان

دانلود پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

دانلود پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

دانلود پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

دانلود پرسشنامه رسميت در سازمان

دانلود پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

دانلود پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

دانلود پرسشنامه ذهنیت فلسفی فلیپ اسمیت

دانلود پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور

دانلود پرسشنامه درونگرایی - برونگرایی (ویژه زنان)

دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

دانلود پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز

دانلود پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی تحصیلی

28 اسفند 1394

دانلود پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی DERS گراتزو روئمر

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

دانلود پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان

دانلود پرسشنامه تنظیم خلق منفی

دانلود پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

دانلود پرسشنامه تعلل ورزی

دانلود پرسشنامه تعارضات سازمانی

دانلود پرسشنامه تحریک پذیری

دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)

دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا (ASEX) - فرم زنان

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم (AAQ-II)

دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی (JA)

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودکان 47 سوالی

دانلود پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

دانلود پرسشنامه بررسی احتمال ریسک

دانلود پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

دانلود پرسشنامه باورهای هوشی

دانلود پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

دانلود پرسشنامه فعاليت كاريابی

دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی

دانلود پرسشنامه باورهای كاريابی

دانلود پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)

دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

دانلود پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

دانلود پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده

دانلود پرسشنامه هیجان تحصیل (AEQ)

دانلود دانلود پرسشنامه تست افسردگی بک 2 (BDI-II)

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

دانلود ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI)

دان 1c2c8 لود پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كيمبرلی يانگ

دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب وجودی لارنس گود 32 ماده ای

دانلود پرسشنامه سنجش اضطراب 30 سوالی

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

دانلود پرسشنامه ارزيابی ميزان خلاقيت دانش آموزان توسط معلمان

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

دانلود پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا

دانلود پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

دانلود پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

دانلود پرسشنامه احساس مثبت به همسر

دانلود پرسشنامه احساس غربت

دانلود پرسشنامه احساس خواهی زاکرمن

دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

دانلود پرسشنامه ابتکا


 

 


دانلود این پرسشنامه به همراه تمامی پرسشنامه های دیگر این سایت (1060 پرسشنامه)

با پرداخت مبلغی جزئی همه پرسشنامه های سایت را رایگان دانلود کنید! (هر پرسشنامه 24 تومان)

قیمت با تخفیف بسیار ویژه: 28000 تومان

 پس از پرداخت آنلاین وجه، امکان دانلود فوری همه پرسشنامه های سایت در اختیار شما قرار می گیرد.

دقت کنید این مبلغ برای همه پرسشنامه های سایت می باشد. برای فروش تکی و یک پرسشنامه نیست.

   لیست پرسشنامه های سایت


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

توضیحات تکمیلی:

هدیه ای ویژه از مجموعه ایران پژوهش برای محققان، اساتید و دانشجویان گرامی:

شما می توانید با پرداخت فقط 28000 تومان تمامی پرسشنامه های سایت ایران پژوهش را سریع دانلود کنید و در کامپیوترتان ذخیره کنید. به همین سادگی!

شما می توانید ، هر پرسشنامه ای را که تمایل داشتید به رایگان و تنها با یک کلیک دانلود نمایید.

مراحل ساده برای خرید :

1- وارد کردن مشخصات و پرداخت آنلاین مبلغ:

2- پس از پرداخت بلافاصله می توانید پرسشنامه ها را دانلود نمایید.

نکته مهم: این امکان ویژه در هیچ سایت یا مرکزی ارائه نشده است

نام و مشخصات پرسشنامه های سایتهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901