استفاده درست از مقاله بیس بهترین راه برای انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی کودک می باشد. مقاله زیر مفید است: از هم پاشیدگی مرزهای روانی والدین-نوجوانان و رفتار صحیح نوجوانان آشکار شده در نقاشیهای آنها

 
 
انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی با مقاله بیس :
 
 
عنوان لاتین مقاله :
PsychotherapyHow do I look? Parent–adolescent boundary dissolutionand adolescents’ true-self behavior as manifested in theirself-drawings
 


عنوان فارسی مقاله :
از هم پاشیدگی مرزهای روانی والدین-نوجوانان و رفتار صحیح نوجوانان آشکار شده در نقاشیهای آنها
 
کلمات کلیدی :
Self-figure drawings True self Adolescents Boundary dissolution / نقاشی های خود شکل، خود واقعی، نوجوانان، انحلال مرز
 
سال انتشار :
2016
 
تعداد صفحه :
10
ترجمه چکیده :

ساختار "خود" یک پردازش مرکزی در زندگی نوجوان است و یک رابطهء بین والد-نوجوان مناسب یک فاکتور مهم در ترقی این توسعه و پیشرفت محسوب می شود. به منظور فهم بهتر پیشرفت "خود" در زمینهء خانواده، این مطالعه راه هایی را امتحان می کند که در آن مرزهای بین والد-نوجوان حل و فصل می شود. رفتار صحیح خود نوجوان، و انگیزه هایش برای رفتار نادرست در خودنماییهای نوجوان قابل رویت است. تفاوت در تصورات نوجوان از خود به عنوان یک عملیات رفتار صحیح، انگیزه هایی برای رفتار نادرست، و تجربهء آنها از انواع مختلف حل و فصل مرزها با والدینشان در یک نمونهء اسرائیلی در سنین قبل از اواسط نوجوانی خودش آزمایش شد (N = 333, Mean age = 14.00,SD = .69). نقاشیها با استفاده از سیستم کد گذاری DAP_SPED و همچنین یک روش جهانی تر، کد گذاری شدند. یافته ها روابط مثبتی بین کنترل روانی با مادر و پدر،و تعدادی از شاخصهای انحراف در نقاشیهای نوجوانان را نشان داد. نوجوانانی که نقاشیهایشان را جدا و عجیب و غریب کشیدند، سطحهای بالاتری از انگیزه برای رفتار نادرست خود با والدین را نشان دادند. نوجوانانی که نقاشیهای عجیب و غریبی کشیدند، سطحهای بالاتری از کنترل روانی با مادرها و سطحهای بالاتری با پدران را تجربه کردند. پیامدهایی برای مداخله های تئوریک و بالینی بحث شده است.