موضوع های خاص و کار نشده به همراه مقاله بیس برای پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی کودک را در سایت ما تجربه کنید .

سایت ما در خصوص انتخاب موضوع و نگارش برای پروپوزال پایان نامه ارشد در رشته های مختلف از جمله روانشناسی کودک خدمات ارائه می دهد که انتخاب و پیشنهاد مقالات بیس مناسب یکی از آن هاست و با همراهی کادری مجرب بهترین ها را برای شما ارائه می دهد . در دنیای امروزی شاهد آن هستیم که افراد سود جو برای کسب منفعت خود متاسفانه دست به هر اقدامی می زنند . و از این دست می توان به رایگان کردن هزینه برای پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی کودک اشاره کرد که نمی توان نسبت به معتبر بودن آن مطمئن بود .
 
انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی با مقاله بیس :
 
 
عنوان لاتین مقاله :
Perceived multiple emotional self-concepts in groups of juvenile delinquents and nondelinquents
 
عنوان لاتین فارسی :
ادراک هیجانی متعدد خود پندارانه در گروه نوجوانان بزهکار و عادی
 
کلمات کلیدی :
Multiple aspects of self-concept; emotional self; juvenile delinquents/ ابعاد متعدد خود پندارانه ، خود هیجانی ، نوجوانان بزهکار
 

سال انتشار :

2016
 
تعداد صفحه :
8


ترجمه چکیده :

نمونه نماینده ای از 74 نوجوانان مرد و زن بزهکارنهادینه شده در استونی 16 مورد خود گزارشی پرسشنامه برای اندازه گیری احساسات واقعی ، ایده آل و اجتماعی بر اساس مدل احساسات چند بُعدی Plutchik اجرا شده است . رتبه بندی متوسط سه جنبه هیجانی خود پندارانه با گروه همسان 148 جوانان بدون تقصیر مقایسه شد . این فرضیه که بزهکاران ویژگی های چند بُعدی هیجانی منفی ترخودشان آشکارتر از زیر گروه بدون تقصیر با توجه به نمره بالاتر بدون نمره منفی بود(پرخاشگری، خشم، تحقیر، ناامیدی، نفرت، ترس، پشیمانی، غم، تسلیم) و نمرات پایین در دو مثبت هیجانات (شادی، خوشبینی) است .