انجام پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بر اساس یک ایده شکل می گیرد و با کمک استادی که راهنمایی را به خوبی بداند ادامه می یابد.

یک استاد چگونه می تواند دانشجویی را تربیت کند که به فکر حل یک مشکل باشد؟

متأسفانه روند آموزش کشور ما به صورت قیفی است.

در دوران ابتدایی که دانش آموز باید آزادتر باشد و آزادی بیشتری به او داده شود در ابتدا آنقدر به کودکان فشار می آوریم ولی متأسفانه وقتی وارد دانشگاه می شوند احساس می کنیم که بزرگ شده اند آنها را آزاد می گذاریم در حالی که باید برعکس باشد.

حال اگر استاد مانند دکتر جراح خود احساس درد کند صدرصد دانشجویی را تربیت خواهد کرد که به فکر حل مشکل جامعه باشد ولی اگر مسئولیت و سواد کافی و تعهد لازم را نداشته باشد و بگوید من تدریس بکنم کافی است، این روش خوب نیست .

انتخاب موضوع لازم است با این جنبه از نحوه تصمیم گیری و انجام تحقیق در ارتباط باشد تا بتواند دانشجو را در مسیری معین هدایت سازد.

راهنمای انتخاب موضوع و انجام پروپوزال پایان نامه روانشناسی

انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه نویسی ارشد روانشناسی عمومی